พลังของการนอน !!!! ขุมคลัง... พลังสมองของลูกน้อยแอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26

คุณแม่รู้ไหมคะ
…การนอนช่วยให้เด็กเติบโตช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้หลายด้าน
เด็กจะประมวลผล และเกิดการกระตุ้นของประสาทสัมผัสและเรียนรู้เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่ ในขณะที่เขาหลับการนอนมีส่วนสำคัญ
ในการประมวลผลความจำจากกิจกรรมที่เด็กทำในขณะตื่น
 
พลังของการนอน… ต่อยอดรอยหยัก สร้างการประมวลผลสมองลูก?
การนอนเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างความทรงจำระยะยาว(long-term memory) ดังนี้
 1. เด็กจะรับรู้ผ่าน 5 ประสาทสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้นและสัมผัสทางกาย
 2. ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะถูกส่งไปยังสมองส่วนการรับรู้ มองเห็น
  ขยายมิติภาพที่มองเห็น ไปบันทึกเก็บไว้เป็นความจำ
 3. หากเด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบสื่อสารกับสิ่งกระตุ้นนั้นซ้ำๆ ก็จะจำเป็นประสบการณ์
  จนเกิดความคุ้นเคย
 4. เมื่อรับรู้ จดจำได้ เวลาเด็กได้รับการกระตุ้นเหล่านั้นอีกก็จะสามารถเข้าใจ
  และสื่อสารโต้ตอบได้ค่ะ
 
ขณะเด็กหลับ จะเกิด “กระบวนการประมวลผลความจำของสมอง”
จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่า การนอนหลับที่มีคุณภาพ
เป็นสิ่งสำคัญมีคุณค่าอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
การนอนถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสมองในเด็ก
 

ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า สมองทำงานแม้ยามหลับ
การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าสมองยังทำงานขณะหลับคือการทำ PET scan (Positron Emission Tomography) หรือ fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) แสดงให้เห็นถึงส่วนของสมองที่ยังทำงานในกระบวนการสร้างความทรงจำ
แม้ขณะเด็ก “หลับ”
 

ทำไมเด็กทารกถึงนอนเยอะ?
คนเรามีความต้องการจำนวนชั่วโมงในการนอนแตกต่างไปตามวัย ซึ่งสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กนั้น จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ รูปแบบการนอนของเด็กแรกเกิดจะมีช่วงเวลาที่เป็นActive Sleep ถึงครึ่งหนึ่งของเวลานอนทั้งหมด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองมีการทำงานหนักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเวลาตื่น
 

การนอนหลับของลูกน้อยในช่วงแรกเกิด
อาจมีส่วนช่วยเรื่อง การเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน
 • การนอนหลับส่งเสริมการเติบโตที่สมบูรณ์ของระบบประสาท
 • การนอนหลับมีบทบาทต่อการประมวลผลความจำ การเรียนรู้จากสิ่งที่ทำในขณะตื่น
 • แม้ในขณะนอนหลับลูกน้อยก็ยังสามารถรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวได้
 
 
 นอนเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอ?
 
 แอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26
 

รู้อย่างนี้แล้ว คุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับการนอนที่ดี เริ่มตั้งแต่คืนนี้ กันเลยนะคะ
 
หากคุณแม่ต้องการพูดคุย ปรึกษาหรือขอคำแนะนำเรื่องการนอนของลูกน้อย สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนากับเรา (Join Group) ได้ที่


แอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26
The Power of sleeping
www.s-momclub.com/thepowerofsleeping


 แอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26

   https://www.facebook.com/smomclub


แอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26  

  ID Line: thepowerofsleeping(LINE GROUP)
 
 

(พื้นที่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

 

Facebook Comment