3 กิจกรรม สอนลูกรู้จักแบ่งปัน

การเลี้ยงลูก, พัฒนาการเด็ก, ทักษะการเข้าสังคม, SQ, ความฉลาดทางสังคม, การแบ่งปัน, การเอื้เฝื้อเผื่อแผ่, การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น, นมลูก, นมสำหรับเด็ก, โภชนาการอาหาร, จุลินทรีย์, นมหมี, นม Bear Brand, IQ,EQ, กินนมแล้วฉลาด, สมอง, นมเสริมสมอง

ลูกน้อยวัย 1-3 ปี ยังเป็นวัยที่ยังไม่รู้เรื่องการแบ่งปัน ยังหวงของเล่น ไม่แบ่งใคร แต่เมื่อเข้าสู่วัยอนุบาลจะเริ่มเรียนรู้การแบ่งปัน การเล่นกับเพื่อน การแบ่งของและช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการที่พ่อแม่จะปลูกฝังเรื่องการแบ่งปัน โดยสามารถสอดแทรกการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทำกับลูก อย่างเช่น 3 กิจกรรมนี้ค่ะ   
 
  1. ชวนกันเข้าครัว ทำเมนูโปรดของลูกน้อยด้วยกัน โดยให้ลูกมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่คิดเมนูอาหารที่อยากกิน จากนั้นพาไปซื้อวัตถุดิบ เลือกหยิบของต่างๆ เอง แล้วมาช่วยกันเตรียมส่วนผสม เสร็จแล้วก็ลงมือทำกันเลย พอทำเสร็จให้เขาตักแบ่งไปให้สมาชิกทุกคนในบ้าน และอาจจะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านด้วย ลูกจะภูมิใจในเมนูอาหารของตัวเอง รู้สึกสนุกและอยากลองทำเมนูอื่น เพื่อนำไปแบ่งให้กับคนอื่นๆ อีก
     
  2. จิตอาสาหนูทำได้ วันหยุดลองเปลี่ยนจากกิจกรรมพาลูกไปเที่ยวห้าง มาเป็นทำกิจกรรมอาสา ชวนสมาชิกในบ้านไปบริจาคสิ่งของหรือทำกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น โดยให้เขาได้มีส่วนร่วมในการช่วยงานที่เขาทำได้ เช่น คัดเลือกสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาค หยิบของใส่ถุง หรือไปช่วยแจกของ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้การเข้าสังคม เข้าใจความแตกต่าง เข้าใจผู้อื่น ปลูกฝังความเอื้อเฝื่อเผื่อแผ่และอยากแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
     
  3. DIY ของเล่นชิ้นโปรด ให้ลูกประดิษฐ์ของเล่นชิ้นโปรดขึ้นมาเอง โดยที่พ่อแม่เป็นผู้ชวยในการหาแบบ วิธีทำ หาอุปกรณ์ในการทำ ควรเป็นของเล่นที่ทำได้ง่ายๆ หรือทำจากวัสดุรีไซเคิล ลูกจะได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ ช่วยกันทำหลายๆ ชิ้น แล้วนำไปแบ่งให้เพื่อนๆ หรือนำไปบริจาค เขาจะรู้สึกภูมิใจ มีความมั่นใจที่จะทำชิ้นอื่นๆ อีก และเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน
 
กิจกรรมง่ายๆ เหล่านี้พ่อแม่สามารถสอนและเล่นกับลูกได้ตลอดเวลา ทำให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะความฉลาดทางสังคม (SQ) ให้ลูก และจะส่งผลให้ลูกเติบโตเป็นเด็กเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

อีกทั้งการที่ลูกได้เล่นและได้ทำกิจกรรมต่างๆ ยังทำให้ร่างกายได้ขยับ เคลื่อไหว ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ จึงควรเสริมร่างกายด้วยโภชนาการที่ดี ดื่มนมทุกวัน จะยิ่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สมองพัฒนาการดีพร้อมต่อการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน


 
ลูกสุขภาพดี, ลูกแข็งแรง, วิธีทำให้ลูกแข็งแรง, วิธีทำให้ลูกสุขภาพดี, อาหารช่วยให้ลูกสุขภาพดี, อาหารช่วยให้ลูกแข็งแรง, อาหารสำหรับเด็ก, อาหารเด็กอนุบาล, อาหารสำหรับลูกอนุบาล, SQ, Social Quotient, สอนลูกเข้าสังคม, สอนลูกมีเพื่อนใหม่, พาลูกเข้าสังคม, ลูกมีเพื่อนใหม่, ลูกไม่มีเพื่อน, ทักษะทางสังคม, ความฉลาดทางสังคม, พัฒนาการทางสังคม, พัฒนาการเด็ก, โภชนาการเด็ก, การเลี้ยงลูก, นมสำหรับเด็ก, จุลินทรีย์สุขภาพ, การดูแลสุขภาพเด็ก, การปกป้อง, นมหมี, Bear Brand, ตราหมี, นมหมี

ติดตามข้อมูลดีๆ ได้ที่ www.mommybearnetwork.net
(พื้นที่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

Facebook Comment