ไขข้อข้องใจ ผู้เชี่ยวชาญเผย ยืนยันแอลฟา-แล็คตัลบูมิน และ D C L สารอาหารที่พบในนมมแม่นมแม่เป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับลูก เพราะแม่ทุกคนทราบดีว่าในนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วน และมีคุณค่าต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูก อีกทั้งยังมีภูมิต้านทานช่วยลดการเจ็บป่วย สร้างพัฒนาการและสร้างสมอง ได้อย่างดี
 
จากบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร MIMS Med Comms.1 ประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และยา ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์เรื่องสารอาหารสำคัญแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ตามความเห็นของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ผู้เชี่ยวชาญและ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนาการ โรงพยาบาลเด็ก Necker Sick ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ “สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน”ว่า สารอาหาร “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” เป็นโปรตีนคุณภาพ เป็นสารอาหารที่พบได้ในนมแม่มีความสำคัญต่อการสร้างสื่อประสาทช่วยเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสมอง

 


แอลฟาแล็คตัลบูมิน โปรตีนคุณภาพสูงในนมแม่ช่วยพัฒนาระบบประสาทของลูก

ในบรรดาสารอาหารหลากหลายในนมแม่  โปรตีน คือสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารก แต่ร่างกายของลูกน้อยนั้นไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนจําเป็นซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีนได้ ร่างกายต้องได้รับกรดอะมิโนจําเป็นจากอาหารที่รับประทานเข้าไป

แอลฟา แล็คตัลบูมิน คือ โปรตีนคุณภาพที่พบในน้ำนมแม่ มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างกรดอะมิโนจำเป็น ที่ส่งผลถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยรวมที่ดีของเด็ก

แอลฟา แล็คตัลบูมิน จะให้กรดอะมิโนจำเป็นชื่อ ทริปโตเฟน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท เซโรโทนิน และ เมลาโทนิน    ช่วยในการควบคุมการนอนหลับ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญา

ดังนั้นเด็กทารกที่ดื่มนมแม่เป็นประจำจะมีพัฒนาการของระบบประสาทที่ดี  และมีการเรียนรู้ ความจำดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่
 ผนึก 3 สารอาหารสำคัญในนมแม่ D C L(DHA, Choline, Lutein) ช่วยพัฒนาสมอง

ครั้งแรก การศึกษาเชิงสังเกตของ Dr. Chetham และ Dr. Sheppard ที่มหาวิทยาลัย North Carolina ประเทศ สหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารในนมแม่ ลูทีน โคลีน และ ดีเอชเอกับความจำของทารกอายุ 6 เดือน โดยการวิเคราะห์สารอาหารสำคัญในน้ำนมแม่ที่ให้นมบุตรที่อายุ 3 -4 เดือน และทดสอบความจำ ในทารก 67 คนที่ได้นมแม่ที่นำมาวิเคราะห์ ที่อายุ 6 เดือน เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการทำงานร่วมกันของ DHA Choline Lutein กับความจำทารก ผลการศึกษา แสดงความสัมพันธ์ของทำงานร่วมกัน 3 สารอาหารในนมแม่ที่มี 3 สารอาหารในปริมาณที่สูงกว่า (ดีเอชเอ &โคลีน, โคลีน &ลูทีน) มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความจำที่ดีกว่าในทารก  อย่างไรก็ตามยังต้องการ การศึกษาเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกันของสารอาหารเหล่านี้2


ดังนั้นอาหารที่แม่จะเลือกให้ลูกน้อยในช่วงวัยที่กำลังต้องการการพัฒนาทั้งร่างกาย และสมองเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากนมแม่ที่มีสารอาหารหลากหลาย รวมถึง แอลฟา-แล็คตุลบูมิน + DCL ที่ไม่ต้องสงสัยในคุณภาพคุณค่าสารอาหารแล้ว หากต้องเลือกอาหารเสริม หรือน้ำนมอื่นๆ ที่ไม่ใช่นมแม่แล้ว ต้องเลือกอย่างพิถีพิถันที่สุดว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์และได้รับการยืนยันว่าดีกับลูกในวัยที่กำลังเติบโตและต้องการการบำรุงทั้งร่างกาย สมอง สติปัญญาอย่างแท้จริง


อ้างอิง
1. Dupont C. Alpha-Lactalbumin expert opinion. MIMS JPOG Singapore  2015: 41 (2)
2. Cheatham CL and Sheppard KW. Synergistic Effects of Human Milk Nutrients in the Support of Infant Recognition Memory: An Observational Study. Nutrients 2015: 7; 9079-95.

 

Facebook Comment