อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ จำเป็นหรือสิ้นเปลืองในยุคปัจจุบันการตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นการตรวจที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการสูงของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว อย่างไรก็ตามยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลี่อนเกี่ยวกับการตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์เนื่องจากมีการปฏิบัติที่หลากหลาย อย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ที่เหมาะสม


ทำไมต้องตรวจอัลตราซาวด์?
การตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ทราบเพศของทารกเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์มากมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น
(1) ทราบจำนวนทารก
(2) กำหนดอายุครรภ์ที่แน่นอน ในกรณีหญิงตั้งครรภ์จำประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้
(3) วินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยบางโรคอาจจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ บางโรคสามารถให้การรักษาทารกในครรภ์ได้ หรือช่วยในการวางแผนการดูแลรักษาหลังคลอด
(4) ทราบตำแหน่งรก ปริมาณน้ำคร่ำ
(5) ทราบความผิดปกติของมดลูก รังไข่
(6) อื่นๆ เช่น คาดคะเนน้ำหนักทารก ประเมินสุขภาพทารก ตรวจยืนยันท่าของทารกในครรภ์ ในกรณีที่แพทย์ตรวจร่างกายแล้วพบความผิดปกติ


ตรวจอัลตราซาวด์แล้วรับประกันว่า ลูกปกติร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่?
การตรวจอัลตราซาวด์มีขีดจำกัดในการวินิจฉัยเช่นเดียวกับการตรวจด้วยเครื่องมืออื่นๆ ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของโรคหรือความผิดปกติของทารกเอง โดยโรคบางอย่างอาจเกิดขึ้นภายหลัง โรคบางอย่างวินิจฉัยได้ยากหรือไม่สามารถเห็นได้จากภาพอัลตราซาวด์ ในบางกรณีภาพอัลตราซาวด์เห็นไม่ชัด เช่น หญิงตั้งครรภ์หน้าท้องหนาทารกนอนคว่ำ อายุครรภ์น้อย เครื่องอัลตราซาวด์ที่มีความละเอียดต่ำรวมไปถึงแพทย์ผู้ตรวจที่มีความชำนาญแตกต่างกัน


การตรวจอัลตราซาวด์มีอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่?
แม้ว่าการตรวจอัลตราซาวด์โดยทั่วไปจะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ แต่แนะนำให้ทำเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้การตรวจอัลตราซาวด์โดยไม่จำเป็นก็ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ


อัลตราซาวด์ 2 มิติ 3 มิติ 4 มิติ กี่มิติถึงจะดีที่สุด?
การตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ ก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยความผิดปกติดังกล่าวข้างต้น การตรวจอัลตราซาวด์ 3 มิติ และ 4 มิติ มีประโยชน์เฉพาะกรณีพบความผิดปกติจากการตรวจแบบ 2 มิติ และต้องการการวินิจฉัยเพิ่มเติมในบางโรคเท่านั้น


สรุป ควรตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์อย่างไรจึงจะเหมาะสม?
ข้อแนะนำขององค์กรต่างๆ เห็นควรให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ ในกรณีอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ เช่น การตรวจในช่วงอายุครรภ์ 10-14 สัปดาห์ เพื่อคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ หรือการตรวจในช่วงอายุครรภ์อื่นๆ หากพบความผิดปกติของการฝากครรภ์


รศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์
 

บทความแนะนำ

คลิปสุดซึ้ง - คุณเป็นแม่แบบไหน? ถ้าลูกไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้
rakkluke Facebook Connect ปี 2
เผด็จศึก...ความเครียดของคุณแม่ท้อง
5 เรื่องต้องระวัง! การใช้ยาผิดๆ กับเด็ก

Facebook Comment