ลูกคลอดออกมาแข็งแรงไหม? มาดูการทดสอบด้วย APGAR Test กัน

APGAR Test ,แอพการ์,APGAR Score,APGAR,คะแนนแอพการ์,ตรวจร่างกาย,ตรวจร่างกายเด็ก,คลอด,คลอดลูก,หลังคลอด,ลูกคลอด,คลอดเด็ก,ตั้งครรภ์,แม่คลอด,แม่ตั้งครรภ์,แม่ตั้งท้อง,ลูกไม่แข็งแรง

คุณแม่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อลูกน้อยคลอดออกมานั้นจะมีการให้คะแนนเด็กที่คลอดออกมาโดยการตรวจร่างกายเบื้องต้น ซึ่งหลายๆ คนอาจจะรู้แค่ว่าเด็กร้องไห้ดัง อวัยวะครบ 32 ก็โอเคแล้ว แต่จริงๆ มีการวัดเบื้องต้นอะไรบ้างว่าลูกเราสมบูรณ์แข็งแรงหรือเปล่ามาดูกันค่ะ

เมื่อเวลาเด็กคลอดออกมาจะมีการให้คะแนนเด็กที่คลอดออกมาโดยการตรวจร่างกายเบื้องต้นใน 1 นาทีแรก 5 นาทีถัดมา และมีการให้คะแนนซึ่งเรียกว่าคะแนนแอพการ์ (APGAR Score)

คะแนนแอพการ์ (APGAR score) ถูกคิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 โดย พญ. เวอร์นิเจีย แอพการ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบซ้ำได้ในการประเมินสุขภาพของทารกแรกเกิดโดยทำได้อย่างรวดเร็วและทันที โดยแอพการ์เป็นวิสัญญีแพทย์ คิดระบบให้คะแนนนี้ขึ้นมาเพื่อประเมินผลของการใช้ยาระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์ที่มีต่อทารก

คะแนนแอพการ์ได้จากการประเมินลักษณะของทารกแรกเกิดจำนวน 5 ด้าน แต่ละด้านมีคะแนนตั้งแต่ 0-2 ดังนั้นคะแนนแอพการ์จึงมีตั้งแต่ต่ำสุด 0 ถึงสูงสุด 10
การประเมินด้วย Apgar Score

นาทีแรกที่ทารกคลอด คุณหมอจะประเมินจากการสังเกต มองดูและฟัง เพื่อตัดสินว่าต้องช่วยเหลือกู้ชีพทารกต่อไปหรือไม่ อย่างไร โดยจะใช้เวลาประเมินเพียงช่วงสั้นๆ ประมาณ 30 วินาทีเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่เมื่อเด็กได้รับการช่วยเหลือ แล้วประเมินอีกครั้งในนาทีที่ 5 ทารกมักจะอาการดีขึ้นค่ะ ยกเว้นทารกบางคนเท่านั้นที่ 5 นาทีหลังคลอด ยังคงมีอาการน่าเป็นห่วง ซึ่งก็จะประเมินไปอีกที่นาทีที่ 10 และ 15 และหากนาทีที่ 20 แล้ว ทารกยังคงมีอาการผิดปกติเหมือนเดิม แสดงว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตค่ะ


Apgar Score จะประเมิน 5 ด้านด้วยกัน ซึ่งแต่ละด้านจะแบ่งคะแนนเป็น 0 , 1 , 2 รวมทั้งหมด 5 ด้านก็จะมีคะแนนทั้งหมดเต็ม 10 แบ่งความรุนแรงของความผิดปกติเป็น 2 ระดับ คะแนน 4 - 7 คือระดับความรุนแรงน้อย น้อยกว่า 3 ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างมากค่ะ
เกณฑ์การคิดคะแนนแอพการ์ (APGAR)

เกณฑ์การคิด

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

Component of Acronym

สีผิว

เขียวคล้ำทั่วร่างกาย

เขียวปลายมือปลายเท้า

สีชมพูทั้งตัว

Appearance

อัตราการเต้นของหัวใจ

ไม่มีอัตราการเต้น

น้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที

มากกว่าหรือเท่ากับ100 ครั้ง/นาที

Pulse

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการ

กระตุ้น

ไม่มีปฏิกิริยาต่อการกระตุ้น

สีหน้าแสยะหรือร้องเบาๆต่อการกระตุ้น

ไอจามหรือร้องเสียงดังต่อการกระตุ้น

Grimace

ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

อ่อนปวกเปียก

แขน ขา งอเล็กน้อย

แข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดี

Activity

การหายใจ

ไม่หายใจ

หายใจช้า ไม่สม่ำเสมอ

หายใจดี ร้องเสียงดัง

Respirationเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนแอพการ์ (APGAR)

0-3 คะแนน

ทารกที่ Apgar score อยู่ในช่วง 0-3 คะแนน แสดงว่าอยู่ในภาวะไม่ดี หรือมีภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง ต้องช่วยฟื้นคืนชีพ

4-6 คะแนน

ทารกที่ Apgar score อยู่ในช่วง 4-6 คะแนน แสดงว่าอยู่ในภาวะปานกลาง หรือมีภาวะขาดออกซิเจนเล็กน้อย อาจต้องช่วยกระตุ้นการหายใจ การดูดสารคัดหลั่งในปากและจมูกด้วยสายยาง และให้ออกซิเจนทางหน้ากากช่วยด้วย

7-10 คะแนน

ทารกที่ Apgar score อยู่ในช่วง 7-10 คะแนน แสดงว่าอยู่ในภาวะดี ไม่ขาดออกซิเจนต้องช่วยดูดสารคัดหลั่งในปากและจมูกด้วยลูกสูบยางแดง เช็ดตัวให้แห้งแล้วห่อตัวให้อบอุ่นคลิปการตรวจประเมินแอพการ์ (APGAR)

บทความแนะนำ

ปกป้องเด็กจากมนุษย์มหาภัย
Q & A กังวล...ลูกฟันขึ้นช้า
วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปีที่พ่อแม่ต้องรู้ ในแบบฉบับหมอเด็กสรุปเอง
เตือนพ่อแม่ห้ามให้ลูกกินยาอม สูตรนีโอมัยซิน กินเเล้วดื้อยา

Facebook Comment