ลูกไม่ยอมคลอด ตั้งครรภ์เกินกำหนดทำอย่างไร ?

ลูกไม่ยอมคลอด ตั้งครรภ์เกินกำหนดทำอย่างไร ?


ไม่ยอมคลอด,คลอดเกินกำหนด,เกินกำหนดคลอด,ตั้งครรภ์,ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์เกินกำหนด,ทารก,ผ่าคลอด,คลอดธรรมชาติ


การตั้งครรภ์เกินกำหนด หมายถึง การตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 42 สัปดาห์เต็ม (294 วัน) หรือมากกว่า โดยเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย


การคำนวณอายุครรภ์ผิดพลาด ?

การคำนวณอายุครรภ์ การฝากครรภ์ เพื่อจะได้กำหนดอายุครรภ์ได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย การตรวจตอนอายุครรภ์น้อยๆ จะบอกอายุทารกในครรภ์ได้แม่นยำมากกว่ามาตรวจตอนอายุครรภ์มากแล้ว ดังนั้นถ้าข้อมูลต่างๆ ไม่สมบูรณ์หรือคลาดเคลื่อนไป เช่นฝากครรภ์ล่าช้า อาจมีผลกับการคำนวณอายุครรภ์ที่ถูกต้องได้
สาเหตุของการตั้งครรภ์เกิน

สาเหตุนั้นไม่ทราบแน่ชัดถึงการตั้งครรภ์เกินกำหนด แต่อาจเกิดขึ้นได้จาก
  • ต่อมใต้สมองผิดปกติ
  • ต่อมหมวกไตฝ่อ
  • การขาดฮอร์โมน Placental sulfatase deficiency ทำให้สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลง จึงไม่มีอาการเจ็บครรภ์รวมถึงปากมดลูกไม่พร้อมที่จะนำไปสู่กระบวนการคลอดปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการตั้งครรภ์เกินกำหนด
  1. ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ ≥ 25 kg/m2
  2. ครรภ์แรก
  3. มีประวัติเคยตั้งครรภ์เกินกำหนดมาก่อนไม่ยอมคลอด,คลอดเกินกำหนด,เกินกำหนดคลอด,ตั้งครรภ์,ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์เกินกำหนด,ทารก,ผ่าคลอด,คลอดธรรมชาติไม่ยอมคลอด,คลอดเกินกำหนด,เกินกำหนดคลอด,ตั้งครรภ์,ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์เกินกำหนด,ทารก,ผ่าคลอด,คลอดธรรมชาติ

ลักษณะทารกที่คลอดจากครรภ์เกินกำหนด
  • ผิวหนังแห้งแตก เหี่ยวย่น และหลุดลอก เนื่องจากสูญเสียไขมันใต้ผิวหนัง
  • มีขี้เทาเคลือบติดตามตัว
  • รูปร่างผอม มีลักษณะขาดสารอาหาร แต่ตื่นตัว (alert) หน้าตาดูแก่กว่าเด็กทั่วไป และเล็บยาวทำอย่างไรเมื่ออายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่คลอด

เมื่ออายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์แต่ยังไม่เจ็บครรภ์คลอด ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด สามารถรอได้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ โดยที่ต้องสังเกตลูกดิ้นให้ดี ในบางครั้งแพทย์ตรวจภายในและทำ Stripping membrane ถ้าทำได้

นอกจากนั้น แพทย์อาจส่งตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภ์ เพื่อดูความสัมพันธ์ของการเต้นของหัวใจกับการดิ้นของทารก (Non stress test) ซึ่งถ้าผลออกมาปกติ บ่งบอกว่าทารกน่าจะไม่มีปัญหาภายใน 1 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม หากอายุครรภ์ 41 สัปดาห์แล้วยังไม่เจ็บครรภ์คลอด แพทย์ส่วนใหญ่จะทำการเร่งคลอด ตามหลักฐานข้อมูลที่มีในปัจจุบันเพื่อลดอันตรายทั้งต่อตัวมารดาและกับทารกขอบคุณข้อมูล

http://www.med.cmu.ac.th/
http://haamor.com/th/ตั้งครรภ์เกินกำหนด/


บทความแนะนำ

คลอดลูกในน้ำ สุดซึ้งเมื่อสามีอยู่เป็นกำลังใจด้วยในทุกวินาที
ขับรถรับ-ส่งลูกอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงหน้าฝน
Q & A ถ่ายบ่อยมีผลเสียกับเด็กหรือเปล่า
จะไปซื้อยาพ่นแก้คัดจมูก จะซื้อตัวไหน กลัวซื้อผิด ทำไง

Facebook Comment