แม่ท้องดูเกณฑ์ด่วน! ประกันสังคม จ่ายค่าตรวจ-ฝากครรภ์ ให้เพิ่มอีก 1,000 บาท

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง และได้มีการปรับปรุงจ่ายเพิ่มแล้วนะคะ คุณแม่ที่กำลังวางแผนมีน้อง หรือแม่ที่กำลังท้องอยู่ มาอ่านกันเร็วๆ ค่ะ โดยสิทธิประโยชน์ที่แม่ท้องจะได้รับเพิ่มเติมคือ ค่าตรวจ-ฝากครรภ์ อีก 1,000 บาท ค่ะ

ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด ดังนี้ค่ะ..

- ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 500 บาท
 
- ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 300 บาท 

- ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 200 บาท 

สำหรับแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีหลักฐานการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ และสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปค่ะ
 

บทความแนะนำ

วิธีคุมกำเนิดหลังคลอด
หนังสือภาพกระตุ้นการเรียนรู้สมองลูกวัย 0-3 ปี
Q & A เลือดล้างหน้าเด็ก หรือ แท้งคุกคาม ?
เมนูถั่วลูกไก่ กุ๊กกุ๊ก เมนูสำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี

Facebook Comment