5 วิธีหาวันตกไข่ นับวันตกไข่สำหรับคนอยากปิดไฟจั้มจี้มีลูกด้วยวิธีธรรมชาติ


หาเวลาไข่ตก, หาวันไข่ตก, นับวันตกไข่, นับวันไข่ตก, ทดสอบไข่ตก, อุปกรณ์ตรวจวันตกไข่, ไข่สุกพร้อมผสมพันธุ์, ไข่สุกพร้อมปฏิสนธิ, นับรอบเดือน, นับรอบประจำเดือน, วัดอุณหภูมิหาไข่ตก, BBT, วัดอุณหภูมิ, อยากมีลูก, อยากท้อง, แม่ท้อง, ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์, เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์

เรามาลองดูวิธีการทดสอบไข่ตกแบบง่ายๆ ด้วยตัวเองกันค่ะ จะได้เลือกวันมีเพศสัมพันธ์เพื่อมีลูกได้แบบไม่เดาสุ่มให้เหนื่อยกันค่ะ เพราะ "การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 48 ชั่วโมงหลังไข่ตกมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงกว่าปกติ"


1. วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันด้วยเทอร์โมมิเตอร์ (ปรอท)
 • หลังจากตื่นนอนทันที ก่อนทำกิจกรรมต่างๆ ให้ใช้ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย
 • จดบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้ไว้ทุกๆ วัน เริ่มทำตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมา
 • อย่าลืมจดรายละเอียด ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่ออุณหภูมิร่างกายหรือการเจริญพันธุ์ของคุณไว้ด้วย เช่น มีเลือดออก นอนน้อย หรือเจ็บป่วย ไม่สบาย รวมถึงช่วงเวลาที่มีกิจกรรมกุ๊กกิ๊กอย่างว่า

การตกไข่ของผู้หญิงบางรายอาจไม่โชว์ทางอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ หลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิร่างกายของคุณ (BBT) เช่น เมื่อร่างกายอ่อนเพลีย หรือเป็นหวัด เป็นต้น อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นจากเดิมประมาณครึ่งองศาจะเกิดราววันที่ 14 ในผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาทุก 28 วัน แม้ว่าจะพิสูจน์ชัดๆ ไม่ได้ว่าคุณกำลังตกไข่อยู่ก็ตาม แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีบอกว่า นี่แหละคือ วันตกไข่ของคุณ

http://www.thailand.fertilityasia.com/th/stage1/articles/article1/calculating_ovulation/calculating_ovulation.html


การแปลผลจากกราฟ :

ต้องวัด BBT ทุกวัน และนำมาพล็อตกราฟ แล้วแปลผล โดยเริ่มวัดตั้งแต่วันที่มีประจำเดือนวันแรกไปจนวันแรกของการมีประจำเดือนในรอบถัดไป โดยลักษณะกราฟจะแบ่งเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน ได้แก่

 • ช่วงก่อนตกไข่ (Pre-Ovulatory) ซึ่งเริ่มต้นจากที่มีประจำเดือนวันแรก ไปจนถึงก่อนการตกไข่ ช่วงนี้จะมีระดับฮอร์โมน Estrogen เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้ ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำลงเรื่อยๆ และเมื่อมีการตกไข่ จะมีระดับฮอร์โมน Estrogen สูงที่สุด ดังนั้นอุณหภูมิของร่างกายจึงลดต่ำสุด
 • ช่วงหลังตกไข่ (Post-Ovulatory ) ช่วงที่มีการตกไข่ไปแล้ว ฮอร์โมน LH ยังคงสร้าง Estrogen อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก แต่ที่สำคัญคือการสร้างฮอร์โมน Progesterone ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น และสูงถึงประมาณ 37.00 -37.20 º C (98.60-98.96 º F )ในระยะเวลา 7-9 วันหลังการตกไข่และค่อยๆ ลดลง และมีประจำเดือนออกมา

สตรีที่มีการตกไข่ จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิในช่วงก่อนตกไข่ (Pre-ovulatory) และช่วงหลังตกไข่ (Post-Ovulatory ) ไม่น้อยกว่า 0.3-0.5 º C (0.6-1.0º F )

 

ตัวอย่าง กราฟอุณหภูมิร่างกายของผู้หญิงมีรอบประจำเดือน 28 วัน เราสามารถแปลผลจากกราฟได้ดังนี้

 • วันที่ 1- 13 อุณหภูมิร่างกายจะมีระดับต่ำ ซึ่งเป็นช่วงก่อนการตกไข่
 • วันที่ 14 ซึ่งเป็นวันที่ตกไข่ สังเกตจากอุณหภูมิร่างกายจะลดต่ำสุดและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันถัดไป
 • ตั้งแต่วันที่ 15 เป็นต้นไปจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นช่วงที่มีการตกไข่ไปแล้ว และในวันที่ 28 อุณหภูมิ จะลดต่ำอีกครั้งเมื่อเริ่มมีประจำเดือนในรอบถัดไป


หาเวลาไข่ตก, หาวันไข่ตก, นับวันตกไข่, นับวันไข่ตก, ทดสอบไข่ตก, อุปกรณ์ตรวจวันตกไข่, ไข่สุกพร้อมผสมพันธุ์, ไข่สุกพร้อมปฏิสนธิ, นับรอบเดือน, นับรอบประจำเดือน, วัดอุณหภูมิหาไข่ตก, BBT, วัดอุณหภูมิ, อยากมีลูก, อยากท้อง, แม่ท้อง, ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์, เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์
 

ข้อแนะนำ :

 • จากกราฟ การตกไข่ คือ วันที่ 14 ดังนั้น ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่ 12-15 จะมีโอกาสตั้งครรภ์สูง ควรเผื่อเวลาให้อสุจิเดินทาง อย่างน้อย 6 ช.ม.
 • การวัด BBT ควรทำล่วงหน้าติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 เดือน จึงจะช่วยให้สามารถดูแนวโน้มและประมาณวันตกไข่ พร้อมทั้งกำหนดวันมีเพศสัมพันธ์ได้ค่อนข้างแม่นยำ
 • การใช้วิธีวัด BBT จะใช้หลักการว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นฐานของร่างกายนั้น ชี้ว่าการตกไข่ได้เกิดขึ้นแล้ว (ต้องทำติดต่อกันหลายเดือน จึงจะเริ่มรู้แนวโน้มและประมาณวันตกไข่ล่วงหน้าได้) แต่การใช้ชุดทดสอบการตกไข่ (LH ovulation test) จะบอกว่าการตกไข่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น หากใช้ชุดทดสอบการตกไข่ควบคู่กับการวัด BBT จะช่วยให้ตรวจหาวันตกไข่ ได้ความแม่นยำมากขึ้น
 • นอกจากการใช้ชุดทดสอบการตกไข่ช่วยในการหาวันไข่ตกแล้ว การตรวจสอบลักษณะของมูกที่บริเวณปากมดลูกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำควบคู่กันกับการวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการหาวันตกไข่ได้ค่ะ

 

ข้อจำกัดของวิธีการนี้ก็คือ ชาร์ทอุณหภูมิร่างกายช่วยให้คุณทราบว่า การตกไข่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่บอกได้แค่หลังจากที่ไข่ตกแล้ว ซึ่งเลย “ช่วงไข่สุก” ไปแล้วจนถึงรอบตกไข่ครั้งต่อไป

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++2. คำนวนจากรอบเดือน

ก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานก่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ในแต่ละวันของรอบเดือน โดยปกติจะแบ่งการเปลี่ยนแปลงของรังไข่เป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ
 • ช่วงก่อนไข่ตก (follicular phase) ช่วงนี้จะเริ่มตั้งแต่วันแรกของการมีรอบเดือน เป็นช่วงที่จะมีการเจริญของฟองไข่ เพื่อที่จะได้ไข่ที่สมบูรณ์ที่สุด 1 ใบเพื่อที่จะเข้าสู่ระยะตกไข่ต่อไป ความยาวของช่วงนี้ในผู้หญิงแต่ละคนจะแตกต่างไม่เท่ากัน
 • ช่วงหลังไข่ตก (luteal phase) ช่วงนี้จะเริ่มตั้งแต่ระยะหลังไข่ตกไปจนถึงวันก่อนที่จะมีรอบเดือนครั้งต่อไป ความยาวของช่วงนี้ในผู้หญิงแต่ละคนจะเท่ากันคือประมาณ 14 วัน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทำไมผู้หญิงแต่ละคนถึงมีความยาวของรอบเดือนไม่เท่ากัน สาเหตุก็มาจากความยาวของระยะช่วงก่อนไข่ตกไม่เท่ากันนั่นเอง

วิธีคำนวนหาวันไข่ตกก็เริ่มจากต้องหาความยาวของรอบเดือนให้ได้ก่อนโดยคำนวนจาก
(วันแรกของรอบเดือนครั้งล่าสุด – วันแรกของรอบเดือนของเดือนก่อนหน้านี้) +1
หลังจากที่ได้แล้วก็หาวันที่ไข่ตกโดยคำนวนจากความยาวของรอบเดือน – 14 ก็จะได้วันที่ไข่ตก

ตัวอย่าง
วันแรกของรอบเดือนครั้งล่าสุดคือ 7/3/2558
วันแรกของรอบเดือนของเดือนก่อนหน้านี้คือ 6/2/2558
ดังนั้นความยาวของรอบเดือนของผู้หญิงคนนี้คือ (7/3/2558 – 6/2/2558) + 1 = 30 วัน
คำนวนหาวันที่ไข่ตกต่อโดยเอา 30-14 = 16
ดังนั้นวันที่ไข่ตกของผู้หญิงคนนี้คือ วันที่ 16 ของรอบเดือน
ต่อไปเราก็จะมาหาว่าวันที่ไข่ตกของเดือนนี้คือวันที่เท่าไร ก็นับจากวันแรกของรอบเดือนครั้งล่าสุดโดยถือเอาวันแรกของรอบเดือนเป็นวันที่ 1 ดังนั้นในผู้หญิงรายนี้ไข่จะตกวันที่ 22/3/2558

http://www.hc-obgyn.com
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++
 

3. ตรวจปัสสาวะด้วยชุดทดสอบการตกไข่
ให้คำนวณหาความยาวของรอบเดือนก่อนจากตัวอย่างข้างบน นำผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับตารางด้านล่างนี้ ก็จะได้วันที่ควรจะเริ่มใช้ชุดทดสอบวันไข่ตก (ดังนั้นควรบันทึกวันที่มีประจำเดือนไว้เสมอ เพื่อทราบถึงความยาวของรอบเดือนปกติ)

รอบประจำเดือน >>>> วันที่เริ่มตรวจ
21 วัน>>>>>>>>>>>>วันที่ 5
22 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 6
23 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 7
24 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 8
25 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 9
26 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 10
27 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 11
28 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 12
29 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 13
30 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 14
31 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 15
32 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 16
33 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 17
34 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 18
35 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 19
36 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 20
37 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 21
38 วัน >>>>>>>>>>>>วันที่ 22

การแปรผล ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อของชุดทดสอบ
 
ตัวอย่างการแปรผลของชุดทดสอบไข่ตกดิจิตอลยี่ห้อต่างๆ

หาเวลาไข่ตก, หาวันไข่ตก, นับวันตกไข่, นับวันไข่ตก, ทดสอบไข่ตก, อุปกรณ์ตรวจวันตกไข่, ไข่สุกพร้อมผสมพันธุ์, ไข่สุกพร้อมปฏิสนธิ, นับรอบเดือน, นับรอบประจำเดือน, วัดอุณหภูมิหาไข่ตก, BBT, วัดอุณหภูมิ, อยากมีลูก, อยากท้อง, แม่ท้อง, ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์, เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์


 
หาเวลาไข่ตก, หาวันไข่ตก, นับวันตกไข่, นับวันไข่ตก, ทดสอบไข่ตก, อุปกรณ์ตรวจวันตกไข่, ไข่สุกพร้อมผสมพันธุ์, ไข่สุกพร้อมปฏิสนธิ, นับรอบเดือน, นับรอบประจำเดือน, วัดอุณหภูมิหาไข่ตก, BBT, วัดอุณหภูมิ, อยากมีลูก, อยากท้อง, แม่ท้อง, ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์, เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์


หาเวลาไข่ตก, หาวันไข่ตก, นับวันตกไข่, นับวันไข่ตก, ทดสอบไข่ตก, อุปกรณ์ตรวจวันตกไข่, ไข่สุกพร้อมผสมพันธุ์, ไข่สุกพร้อมปฏิสนธิ, นับรอบเดือน, นับรอบประจำเดือน, วัดอุณหภูมิหาไข่ตก, BBT, วัดอุณหภูมิ, อยากมีลูก, อยากท้อง, แม่ท้อง, ตั้งท้อง,ตั้งครรภ์, เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์
 
 • รูปวงกลมพร้อมหน้ายิ้ม หมายความว่าตรวจพบฮอร์โมน LH ซึ่งหมายถึงอยู่ในช่วงไข่ตก การมีเพศสัมพันธุ์ภายใน 48 ชม. หลังจากพบรูปหน้ายิ้ม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น
 • รูปวงกลมว่างเปล่า หมายความว่าตรวจไม่พบฮอร์โมน LH แสดงว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ไข่ตก ให้ทำการทดสอบต่อไปในวันรุ่งขึ้น และวันต่อไปจนกว่าจะพบรูปหน้ายิ้ม


 
++++++++++++++++++++++++++++++++
 

4. ตรวจน้ำลายด้วยกล้องตรวจน้ำลายหาช่วงเวลาตกไข่
กล้องกำลังขยาย 50 เท่า ใช้ตรวจสอบรูปร่างของน้ำลายเพื่อหาช่วงเวลาไข่ตก ในช่วงใกล้การตกไข่ของรอบเดือน ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายจะปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับระดับความเข้มข้นของ electrolytes ในน้ำลาย ซึ่งทำให้เกิดผลึกซึ่งมีรูปร่างคล้ายใบเฟิร์นขึ้นมา ดังนั้นเราจึงสามารถตรวจสอบหาช่วงเวลาการตกไข่ได้จากหลักการนี้นั่นเอง
 

ใช้งานง่าย เพียงแค่แตะน้ำลายลงบนเลนส์ ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วส่องดูรูปร่างของผลึก
 

ไม่มีการตกไข่
ภาพที่เห็น จะเป็นจุดๆ หรือเส้นๆ แสดงว่าในช่วงที่ทดสอบนี้ยังไม่มีการตกไข่เกิดขึ้น

ใกล้การตกไข่
ภาพที่เห็น จะเป็นรูปคล้ายใบเฟิร์นเล็กน้อยบางส่วน ผสมกับจุดๆ และเส้นๆ แสดงว่าอยู่ในช่วงที่กำลังจะเกิดการตกไข่ภายใน 3-4 วัน การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ อาจตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่เต็มที่

เกิดการตกไข่
ภาพที่เห็นจะเป็นรูปใบเฟิร์นปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน แสดงว่ากำลังเกิดการตกไข่ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้จะช่วยให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์มากที่สุด

 

http://www.weneedbaby.com

++++++++++++++++++++++++++++++++


5. ดูจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และอารมณ์
วิธีการนี้เป็นเพียงการสังเกตุร่างกาย และอารมณ์ในเบื้องต้น ถ้าต้องการความแม่นยำควรใช้วิธีการทดสอบอื่นๆ ร่วมด้วย ในช่วงใกล้ไข่ตกหรือในวันไข่ตกอาจพบอาการต่างๆ เหล่านี้
 • พบมูกไข่ตก
 • อวัยยะเพศเต่งขึ้น ช่องคลอดแน่นขึ้น
 • รู้สึกปวดจี๊ด หรือปวดหน่วงๆ ที่ช่องท้องข้างใดข้างหนึ่ง
 • พบรอยเลือดจางๆ
 • รู้สึกมีความต้องการทางเพศมากขึ้น
 • หน้าอกคัด
 • ท้องอืด
 • รู้สึกว่ามีความไวต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การมองเห็น การได้ยิน การรับรู้กลิ่นและรสชาติได้ไวขึ้น

ขอบคุณข้อมูลประกอบ
http://www.maveta.com/faqs-การตกไข่/
http://www.weneedbaby.com


 

บทความแนะนำ

หวาดเสียว! เมื่อคุณแม่ไว้ใจพี่เลี้ยง 4 ขาให้ช่วยเลี้ยงลูก
วันเด็กนี้พาเด็กเที่ยวฟรี! 8 สถานที่เที่ยวฟรี ฟรี รอบ กรุงเทพ
7 วิธี คลายปมในใจ หากลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียง!
​แม่แชร์ประสบการณ์ ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่ แม้ฉีดวัคซีนแล้ว

Facebook Comment