สายตาของทารก มองเห็นได้ถึงขั้นไหน


เด็กทารกจะเริ่มใช้สายตาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เกิดมา ในช่วงแรกการมองของลูกอาจพร่ามัวแม้จะมองวัตถุใกล้แค่ไหนก็ตาม เพราะระบบประสาทตายังพัฒนาไม่เต็มที่ และลูกตายังเคลื่อนไหวไม่สมบูรณ์ แต่ภายใน 6 เดือนการมองของลูกจะชัดขึ้น และจะนำมาซึ่งการเรียนรู้โลกและพัฒนาการด้านสติปัญญาต่อไป

สัปดาห์แรก : มองเห็นลวดลายต่าง ๆ แยกความสว่างกับความมืด เพ่งมองสิ่งที่อยู่ห่างออกไปได้ประมาณ 10 นิ้ว ถ้าไกลกว่านี้จะพร่ามัว ลูกยังไม่สามารกลอกตาได้ และสนใจมองหน้าคนเป็นพิเศษ

1 เดือน : สามารถมองได้ไกลขึ้นคือประมาณ 15 นิ้ว มือลูกสามารถเอื้อมไปแตะสิ่งที่มองเห็นได้

2 เดือน : แยกความแตกต่างของวัตถุได้ เริ่มมองวัตถุที่จุดกึ่งกลาง

3 เดือน : ปรับระยะมองภาพใกล้ไกลได้ ตาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวประสานกันได้ดี

4 เดือน : การมองเห็นสมบูรณ์ขึ้น คือปรับภาพให้ชัดเจนได้

5 เดือน : ลูกจดจำวัตถุได้

6 เดือน : ลูกเริ่มมองเห็นวัตถุที่มีสีสันได้ จำหน้าคนได้ มองสิ่งของได้ไกล 6 เมตร และการเคลื่อนไหวของตาทั้งสองข้าง สามารถควบคุมและประสานงานได้ดี

หลังจากนี้ไปความสามารถในการมองเห็นของลูกจะพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น และในช่วงขวบปีแรกของชีวิตนี่แหละค่ะ ที่นักวิจัยค้นพบว่าการกระตุ้นทางสายตาจะเอื้อต่อการพัฒนาสายตาของลูกเมื่อเติบโตขึ้นมา
 
ว่ากันว่าทารกที่ไม่ได้รับการส่งเสริมโดยการจัดให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น นอนอยู่ที่เดียวตลอด นอนอยู่ในห้องที่เห็นแค่กำแพงห้องทุกวัน หรือนอนในเปลที่มีผ้าปิดตลอด หรือนอนโดยไม่มีใครสนใจ จะทำให้ระบบการมองเห็นและการรับรู้อื่นๆ พัฒนาลดน้อยถอยลง
 

บทความแนะนำ

HPV ไวรัสมะเร็งปากมดลูกที่ผู้ชายก็เป็นได้
หน่วง ๆ ที่ฝีเย็บเป็นเพราะอะไร
ลูกไม่ชอบเขียนหนังสือเลย
เด็กวัย 1-3 ปี ต้องระวังอันตรายในบ้าน

Facebook Comment