สาเหตุลูกร้องกลั้น และวิธีดูแลรักษาเคยไหมคะ ที่อยู่ๆ ลูกก็ร้องไห้มากจนหน้าเขียว และเหมือนหยุดหายใจไป ทำเอาพ่อแม่ตกใจว่าลูกจะเป็นอะไรไหม อาการแบบนี้อาจเป็นภาวะร้องกลั้น ซึ่งมีสาเหตุและวิธีป้องกันได้ค่ะ   
 
ภาวะลูกร้องกลั้น
ภาวะนี้พบได้ 2-5% ของเด็ก เริ่มพบได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 5-6 เดือน แต่จะพบมากขึ้นช่วงอายุ 1-2 ปี หลังจากนั้นอาการจะค่อยๆ ลดลง และภาวะนี้ไม่ได้เกิดอันตรายต่อสมองหรือทำให้เกิดพัฒนาการช้าแต่อย่างใด
 
ร้องกลั้น...เกิดได้อย่างไร
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เด็กมีความโกรธ ตกใจ หรือถูกขัดใจ จึงร้องไห้อย่างรุนแรง ตามด้วยการกลั้นหายใจจนทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจ (Apnea) และขาดออกซิเจน (Hypoxia) อาจตามด้วยการหมดสติ หรือแขนขากระตุก ซึ่งเป็นเพียงชั่วครู่ แล้วเด็กจะกลับมาหายใจปกติ
 
ร้องกลั้นมี 2 ประเภท
1. Cyanotic Spells
  • เด็กจะมีอาการร้องไห้อย่างรุนแรง และหยุดหายใจในขณะหายใจออก ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนและหน้าเขียว
  • เหตุกระตุ้น  เกิดจากการถูกขัดใจ หรือโมโห โกรธอย่างรุนแรง
2. Pallid Spells
  • เด็กมักร้องไห้ไม่รุนแรง ไม่มีภาวะเขียวหรือขาดออกซิเจน แต่อาจมีอาการหน้าซีด
  • เหตุกระตุ้น  เกิดจากความกลัวหรือตกใจ 
 
การดูแลและรักษา
1. ควรหลีกเลี่ยงวิธีบังคับหรือขัดใจและเปลี่ยนเป็นใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจ โน้มน้าวหรือห้ามด้วยความนุ่มนวล และพ่อแม่ไม่ควรแสดงความตกใจเมื่อลูกแสดงอาการ
2. ในขณะที่มีอาการพ่อแม่ควรอุ้มเด็กไว้ หรือให้นอนราบ เพื่อป้องกันการล้มศีรษะฟาดพื้น 
 

อย่างไรก็ดี คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตว่าลูกเป็นภาวะร้องกลั้นหรือลมชัก เพราะถ้าร้องกลั้นมักจะเป็นไม่เกิน 1- 2 นาที และหลังจากนั้นจะรู้สึกตัวดี แต่ถ้าภาวะลมชัก มักจะเป็นนานกว่า 1 นาที และเด็กอาจไม่รู้สึกตัว
 

บทความแนะนำ

ทึ่ง กับสิ่งที่คุณพ่อมือใหม่มีโอกาสได้ทำ
อีสุกอีใสมีผลกับการตั้งครรภ์ไหม
เมนูตับ เสริมธาตุเหล็กลูกวัย 6-12 เดือน
เพิ่มพลังสมองให้ลูก ด้วยเมนูกล้วยๆ

Facebook Comment