ป้องกันการติดจอในลูกน้อยไม่ยาก

เลี้ยงลูกด้วยมือถือ, เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ต, เลี้ยงลูกด้วยโทรทัศน์, ลูกติดจอ, เด็กติดจอ, สื่อดิจิตอล, ควรให้ลูกดูโทรทัศน์ได้ตอนไหน, ลูกสมาธิสั้น, ลูกพูดช้า, พัฒนาการเด็ก, สิ่งที่ควรทำในเด็ก, เด็กปฐมวัยเล่นมือถือได้ไหม, กรมอนามัย


เป็นพ่อแม่ยุคใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์เสมอไปนะคะ เพราะว่าลูกยังเล็กนัก การเลี้ยงด้วยสื่อดิจิตอลควรเอาแต่พอดี ไม่ควรให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูก เพราะแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดีอยู่แล้วค่ะ

แรกเกิด – 2 ปี
 • งดโทรทัศน์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

ผลเสียที่จะส่งผลถึงลูกในวัยนี้ถ้าใช้สื่อดิจิตอล
 • มีการเจริญเติบโตช้า
 • กล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาช้า
 • สติปัญญาล่าช้า
 • ทำให้ลูกพูดช้า

วัย 2 – 5 ปี
 • ใช้จอได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง / วัน
 • ต้องเหมาะสมและอยู่ในการควบคุมของผู้ใหญ่
 • ต้องอยู่ในจุดที่พ่อแม่มองเห็นได้

ผลเสียที่จะส่งผลถึงลูกในวัยนี้ถ้าใช้สื่อดิจิตอลมากเกินไป
 • ทักษะทางสมองลดลง (EF)
 • พูดช้า
 • ออทิสติก
 • สมาธิสั้น

ทำอย่างไรเมื่อลูกติดจอ
 • สร้างเวลาให้มีคุณภาพด้วยการเล่นกับลูกบ่อยๆ
 • พ่อแม่ต้องใช้จอให้น้อยลง
 • ต้องไม่มีจอในห้องนอน
 • ใช้แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์การสอนได้ แต่ต้องไม่ใช่แทนการสอน
 • เวลาลูกใช้แท็บเล็ตต้องพูดคุยด้วยเสมอ

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าการใช้สื่อดิจิตอลไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะ เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงวัยลูกน้อยด้วย ส่วนหนึ่งที่ลูกติดจอก็มาจากพฤติกรรมติดจอของพ่อแม่ เพราะถ้าพ่อแม่ติดจอก็จะส่งผลให้ลูกมีสิทธิ์ติดจอตาม แถมยังทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วยค่ะ
 

บทความแนะนำ

DIY กระถางมะลิแฟนซี ของขวัญวันแม่
ยิ่งลูกได้เล่น ยิ่งกระตุ้น EF... ใครจะเชื่อว่าอนาคตจลูกดีได้ด้วยการเล่น
ระวัง! ไข้หวัด 2009 (H1N1) ระบาด
10 จุดอันตรายในโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ระวัง

Facebook Comment