แค่ขยับแขน ซ้าย-ขวา ก็พัฒนาสมองทารกแล้ว


การที่เด็กทารกได้ขยับแขนซ้าย-ขวา สลับไปมา หรือกางแขนยกขึ้นยกลงถือเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขน และช่วยส่งเสริมให้สมองมีพัฒนาการที่ดีค่ะ
 
โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของร่างกายด้านขวา และสมองซีกขวาควบคุมการทำงานของร่างกายด้านซ้าย แต่เมื่อสมองข้างหนึ่งทำงานก็มักจะเชื่อมต่อให้สมองอีกข้างหนึ่งทำงานไปด้วย ไม่ใช่ว่าสมองทำงานข้างเดียวก็พัฒนาแค่ข้างเดียวนะคะ
 
การบริหารร่างกายลูกให้ทำงานทั้ง 2 ข้างอย่างสมดุล เช่น ให้ลูกได้บริหารแขนทั้ง 2 ข้าง ก็จะทำให้สมองได้ใช้งานทั้ง 2 ซีกพร้อมๆ กันอย่างเต็มศักยภาพ เกิดการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายใยประสาทมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการด้านการสังเกต ควบคุม เคลื่อนไหวดี ทักษะ (Skill) หรือความชำนาญในการใช้มือและแขนทั้ง 2 ข้างก็ดีด้วย       
 
ทำไม แค่ได้ขยับแขนทั้งสองข้าง สมองถึงพัฒนา
 
เพราะสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย แต่ขณะเดียวกันเมื่อร่างกายมีการทำงาน หรือร่างกายได้มีการขยับ เคลื่อนไหว ก็จะไปกระตุ้นให้สมองมีการพัฒนามากขึ้นด้วย การที่ร่างกายได้เคลื่อนไหว แขน มือได้บริหารและมีการขยับทั้ง 2 ข้าง จึงช่วยส่งเสริมให้สมองเกิดการพัฒนานั่นเอง
             
3 กิจกรรมชวนลูกน้อยขยับแขนและมือ


1. ฝึกรับของด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ให้ทารกได้คว้าจับของเอง หรือพ่อแม่ยื่นให้รับ โดยให้เปลี่ยนมือรับของทั้งสองข้างสลับไปมา จะทำให้ลูกถนัดใช้มือทั้ง 2 ข้างได้ดีพอๆ กัน และเมื่อแขนและมือทำงานได้ดีทั้ง 2 ข้างก็จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง อันฐานรากช่วยให้พัฒนาการด้านอื่นๆ ดีตามไปด้วย  

2. ฝึกผ่านกิจวัตรประจำวัน วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้แขนและมือ 2 ข้างมีการทำงานอย่างสมดุล คือฝึกผ่านการทำกิจวัตรประจำวันของลูก โดยเริ่มตั้งแต่ลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไป อาทิ ฝึกให้คว้าจับหรือหยิบของใช้ส่วนตัวเอง ถือช้อนกินข้าว หยิบของเล่นต่างๆ ด้วย 2 มือ โดตขึ้นมาหน่อยก็ต้องฝึกแปรงฟันเอง ติดกระดุมเสื้อ ผู้เชือกรองเท้าเอง เป็นต้น   

3. ฝึกผ่านการเล่น การเล่นคืองานของเด็ก เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กพัฒนา โดยของเล่นชิ้นสำคัญคือพ่อแม่ที่เล่นกับลูกน้อยได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ใช้นิ้วมือพ่อแม่ให้ลูกจับ กำ เล่นปูไต่ เอามือนวดแขนลูกเบาๆ เป็นต้น การใช้ร่างกายเล่นกับลูก นอกจากจะช่วยพัฒนาสมองได้ดีแล้ว ลูกน้อยยังได้เรียนรู้เรื่องการสัมผัสด้วยความรัก ความอบอุ่น เพิ่มความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ทำให้มีความมั่นคงทางอารมณ์
 
ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน สิ่งสำคัญคือระหว่างพ่อแม่เล่นกับลูก หรือทำกิจกรรมต่างๆ นั้น ควรพูดคุย สบตา ยิ้ม กอด เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สมองลูกน้อยก็จะมีพัฒนาดีอย่างรอบด้านไปด้วยค่ะ

บทความแนะนำ

วิธีรับมือกับลูกก้าวร้าว
กลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจ สัญญาณบอกโรค
รับมือสิวของลูกทารกแรกเกิด
หมอเด็กแนะนำไม่ควรลงโทษลูกด้วยการตี

Facebook Comment