5 วิธีเลี้ยงดูลูก ไม่ให้ไอคิวต่ำตั้งแต่ขวบแรก

เด็กไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียนเก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น ปัจจุบันอายุสมองเด็กไทยต่ำกว่าอายุจริง ยกตัวอย่างเช่น เด็กอายุ 7 ปี ก็ควรมีสมองอายุ 7 ปี แต่เด็กไทยมีอายุสมองแค่ 5 ปี นี่คือค่าเฉลี่ยที่ชี้ว่าเด็กไทยมีพัฒนาถดถอยขึ้นทุกวัน

ดังนั้นมาดู 5 วิธี ช่วยทำให้ลูกมีไอคิวได้มาตฐานกันค่ะ

1. ให้ความรักกับลูกอย่างเหมาะสม
การที่คุณพ่อคุณแม่ยิ้มให้ลูก สัมผัสลูก กอดลูก โอบไหล่ลูก ล้วนแล้วแต่เป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความรักของพ่อแม่ต่อลูกได้เป็นอย่างดี ทำมันตามสถานการที่เหมาะสมหากลูกทำดีให้กอด หากลูกทำผิดให้โอบไหล่แล้วบอกว่าเขาต้องแกไขตัวเองยังไง

2. ครอบครัวต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
หาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแม้งานจะยุ่ง เพราะพัฒนาการลูกตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปีนั้นสำคัญมาก และพ่อแม่ต้องมีความคิดเห็นในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน หรือถ้ามีความขัดแย้งบ้าง ก็ควรมีการพูดคุยตกลงกันให้เป็นทิศทางเดียวกัน

3. ให้ลูกรู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผล
โดยส่งเสริมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเรื่องสำคัญๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกอยากจะซื้อของเล่นของใช้ที่แพงๆ หรือเป็นของที่มีอยู่แล้วก็สอนให้ลูกรู้จักใช้หลักการและเหตุผล ว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ เพราะอะไร เป็นต้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก
คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกทำสิ่งดีๆ ทั้งการพูด บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ การดำเนินชีวิต แล้วลูกจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติในแบบที่ไม่ต้องพูดมากหรือสอนบ่อยๆ เลย  ทุกพัฒนาการของวัยเด็กหากพ่อแม่ไม่สอนลูก เพราะคิดว่าเมื่อถึงเวลาเด็กจะพูดเอง ทำเอง ลูกจะไม่พัฒนาไปตามวัยและไอคิวต่ำ

5. อย่าใช้ทัศนคติของตัวเองเป็นตัวตัดสินลูก
หมั่นสังเกตลูกว่าใช้พลังงานด้านไหน เพราะเด็กบางคนชอบคิด เด็กบางชอบจินตนาการ เด็กบางบางคนใส่ใจเรื่องอารมณ์ เมื่อสังเกตุแล้วพบว่าลูกเป็นเด็กที่ใช้แรงเยอะ แปลว่าลูกจะไม่ค่อยใส่ใจคนอื่น พ่อกับแม่ก็ต้องฝึกให้เขาใส่ใจคนอื่นบ้าง ต้องรู้ความสามารถลูก ตรงไหนขาดต้องช่วย ตรงไหนเก่งต้องเสริม

บทความแนะนำ

อันตราย! ทำดีท็อกซ์ถึงตาย ทำเกิน 3 ครั้ง ระบบขับถ่ายรวน-เสี่ยงอันตราย
อยากได้ความอบอุ่นขอจับนมแม่หน่อยนะ
เลือดกำเดาไหล แบบไหนอันตราย?
หนังสือภาพกระตุ้นการเรียนรู้สมองลูกวัย 0-3 ปี

Facebook Comment