ปลดปล่อยอิสระของเด็กเล็กด้วยการเต้น

หนังสือ เครื่องครัว กระจกเงา ขั้นบันได ฯลฯ สิ่งของในบ้านล้วนกระตุ้นความสนใจของเด็กก่อนวัยเรียนได้ตลอดทั้งวัน นับตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาเข้านอน การถามคำถามเดิม ๆ วิ่งขึ้นลงบันไดจนไล่จับไม่ทัน ปีนป่ายโซฟาแล้วกระโดดลงมาหยิบช้อนมาเคาะบนโต๊ะอาหาร เห็นอะไรก็จะเล่นไปหมดทุกอย่าง จากมุมมองของผู้ใหญ่พฤติกรรมของเด็กอาจซุกซนจนยากรับมือ แต่เพราะพัฒนาการของร่างกายความอยากรู้อยากเห็นประกอบกับพลังงานที่มีเหลือล้น การเล่นของเด็กซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ ที่สำคัญการเล่นยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายความคิดและอารมณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม เรามีกิจกรรมหนึ่งมาแนะนำค่ะ
 เสริมสร้างอิสระทางการเคลื่อนไหวและความคิดสร้างสรรค์กับ Come Dance with Me
 
Come Dance with Me เป็นหลักสูตรศิลปะการเต้นสำหรับเด็กเล็กที่สถาบันบางกอกแดนซ์ได้นำมาจากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กด้านการใช้จินตนาการและการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป

ในคลาสเด็กจะได้รับการดูแลจากครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กเล็ก โดยครูเป็นผู้ตั้งโจทย์สร้างบรรยากาศและส่งเสริม เพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดและจินตนาการผ่านทักษะทางร่างกาย ที่เป็นเครื่องมือในการแสดงออกโดยไม่มีกรอบใด ๆ นับเป็นการจุดประกายให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวและพัฒนากล้ามเนื้อ ขณะที่สมองสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีอิสระ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กด้วย
 อิสระทางการเคลื่อนไหว : เมื่อเสียงดนตรีเรียกความสนใจให้เด็กจดจ่อกับกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น พวกเขาก็พร้อมที่จะเล่นและเต้นไปพร้อม ๆ กับเพื่อนในคลาสอย่างมีความสุข

สำหรับคลาส Come Dance with Me นั้น คุณครูเป็นผู้นำกิจกรรมโดยการตั้งโจทย์และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรื่องของขนาดรูปทรงสีสัตว์และสิ่งของในชีวิตประจำวัน โดยแต่ละหัวข้อนั้นเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและใช้การเต้นที่ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ขณะที่เด็ก ๆ กำลังสนุกกับเพื่อนอยู่นั้น พวกเขาได้วิ่งกระโดดเดินหน้าถอยหลังเขย่งก้มตัว เสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปพร้อม ๆ กับการถ่ายเทน้ำหนักให้เกิดความสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหว ขณะที่การหยิบจับรับส่งไม่เพียงพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้ประสานกัน แล้วพวกเขาก็ได้ทำความรู้จักกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายตัวเองไปด้วย

นอกจากกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจะช่วยให้เด็กรู้จักพื้นฐานร่างกายเข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองผ่านการเต้นแล้ว พวกเขาจะได้ความรู้เรื่องพื้นที่ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ของห้องและพื้นที่ในร่างกายตัวเองทั้งแนวตั้งและแนวดิ่ง รู้จักแพทเทิร์นการยืนแบบหน้ากระดาน แถวตอนเรียงหนึ่ง ยืนเป็นรูปแบบวงกลมหรือสี่เหลี่ยม น้ำหนักเบาแรง เข้าใจถึงทิศทางบนล่างซ้ายขวาผ่านจังหวะและดนตรีในวัยที่ร่างกายมีการพัฒนาและทักษะในการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ นี้ หากเด็กได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม พวกเขาจะเรียนรู้ว่าการเล่นแบบไหนที่สนุกปลอดภัย และมีทักษะทางสังคมผ่านการเล่นกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน โดยการปฏิบัติจริงช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 
อิสระทางความคิดสร้างสรรค์ : การที่เด็กเล็กเล่นเพียงลำพังหรือมีผู้ใหญ่นั่งดูแต่ไม่ได้ร่วมเล่น ถามคำถามหรือพูดคุยโต้ตอบกับเขา เด็กอาจจะได้ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อ แต่ไม่มีการกระตุ้นให้ใช้ความคิด ไม่มีเหตุการณ์ให้เชื่อมโยงเหตุผล หรือไม่ได้ประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ

การเต้นสามารถส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อไปพร้อม ๆ กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กใช้จินตนาการได้อย่างอิสระ

ในคลาส Come Dance with Me ผู้สอนจะเป็นผู้ให้โจทย์หรือถามคำถามเพื่อให้เด็ก ๆ สนองตอบกลับมา จากนั้นจึงส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กรู้จักรูปร่างวงกลม พวกเขาจะทำวงกลมขนาดเล็กด้วยตัวเองอย่างไร เมื่อทำวงกลมขนาดเล็กได้แล้วจะทำวงกลมที่ใหญ่ขึ้นอย่างไร มีวิธีไหนที่จะสร้างวงกลมใหญ่ขึ้นได้บ้าง กระบวนการตั้งโจทย์เหล่านี้จะมีครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์และเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในที่สุด

นอกจากนั้นแต่ละสัปดาห์จะมีปริศนาเป็น “กล่องมหาสมบัติ” ซึ่งเด็ก ๆ จะได้ใช้ความคิด ความสงสัย ความพยายามคลี่คลายปริศนา เมื่อเขาได้คำตอบว่าสิ่งลึกลับอะไรอยู่ในกล่องแล้ว ยังได้ใช้ประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสิ่งนั้นมาเล่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตามจินตนาการร่วมกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน

เมื่อเด็กได้ใช้การทำงานของร่างกายทั้งการฟัง การมองเห็น และการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับความคิดและจินตนาการ ร่างกายจึงได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับสมองอย่างเหมาะสมไปด้วย
 
           

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลักษณะนิสัยที่เหมาะสม : เด็กจะสามารถใช้อิสระทางการเคลื่อนไหวและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เฟอร์นิเจอร์พื้นต่างระดับ วัสดุผิวเรียบขรุขระ มุมแหลมคมสิ่งของที่มีลักษณะเหล่านี้ ล้วนอยู่ภายในบ้านและสถานที่ทั่วไป ดังนั้นการดูแลให้เด็กเล่นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำกิจกรรมและการเคลื่อนไหวที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งยังไม่สามารถระมัดระวังอันตรายได้ด้วยตัวเอง

นอกจากนั้นเด็กควรเรียนรู้การเล่นอย่างเหมาะสม ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ปีนป่ายแล้วกระโดดให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและเด็กคนอื่นด้วย

คลาส Come Dance with Me นอกจากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเคลื่อนไหวและใช้ความคิดอย่างเป็นอิสระภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้ว ยังสอดแทรกบทเรียนของการเล่นที่เหมาะสมไว้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นกับเพื่อนอย่างมีความสุข รู้จักแบ่งปัน มีความอดทนรอ เข้าใจเหตุผล และมีระเบียบวินัย ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้เด็กเรียนรู้ว่าเมื่อเขาเล่นอุปกรณ์เสร็จแล้วต้องนำของเก็บเข้าที่ ครูจะประยุกต์การเล่นมาใช้ในการเก็บของ โดยให้เด็กใช้วิธีการนำของไปเก็บด้วยการเดินเขย่งปลายเท้าเป็นต้น การเรียนรู้ระหว่างบทเรียนเหล่านี้จึงมีส่วนฝึกลักษณะนิสัยอย่างถูกต้องให้โดยที่เด็กไม่รู้ตัว
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันบางกอกแดนซ์
www.bangkokdanceacademy.com
 

บทความแนะนำ

อย่าให้ลูกคลาดสายตา !
น้องอันดา-กุลทีรา ซุปตาร์ ตัวน้อย จาก พรพรหมอลเวง
3 ท่า ลาขาดตะคริวคุณแม่
ยุทธการสู้แดด ดูแลลูกน้อยหน้าร้อน

Facebook Comment