ศิลปะกับเด็กจำเป็นหรือไม่

ศิลปะกับเด็กจำเป็นหรือไม่

    
    
 
          ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในวัยเด็กนับว่าเป็นวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ เด็กๆ สามารถใช้ความคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวาดรูป ร้องเพลง การเล่นดนตรี ซึ่งสิงเหล่านี้นับว่าเป็นการแสดงออกทางศิลปะอีกทางหนึ่ง

เด็กเล็กในวัยต่ำกว่า 3 ปี
          เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทันทีที่จับดินสอได้หนูน้อยจะเริ่มขีดเขียนลงไปในทุกที่ การวาดของเด็กในวัยนี้ยังเป็นลักษณะ scribbling หรือเป็นเส้นขีดเขี่ยยุ่ง ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงสิ่งใดโดยเฉพาะ แต่เป็นความพยายามของเด็ก ในการทำความคุ้นเคยกับดินสอ ฝึกควบคุมดินสอ และ นิ้วมือของตนเอง กิจกรรมที่จะช่วยเสริมทักษะในเด็กวัยนี้จึงควรเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้มือ เช่น การปั้นดิน เล่นของเล่นที่ได้จับโน่นผสมนี่ เมื่อการควบคุมมือดีขึ้น เด็กก็จะเริ่มวาดเส้นตรง ๆ ได้
 
เมื่อเข้าวัย 3 ขวบ
          เด็กก็จะวาดวงกลมวงแรกในชีวิตได้ ถ้าถูกถามว่าวาดรูปอะไร เด็กก็มักจะตอบว่าวาดรูปคน  รูปคนของเด็กวัยนี้ จะวาดขึ้นจากรูปวงกลม แล้ว มีเส้นรัศมีออกมารอบ ๆ แทนแขน ขา เส้นผม  จนเมื่อเด็กสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมือได้คล่องขึ้น
 
ในวัย 5 -7 ขวบ
          ก็จะเริ่มมีการใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ มากขึ้น เด็กจะเริ่มชอบวาดรูปวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่คุ้นเคยมากขึ้น สิ่งที่เขาวาดอาจจะไม่เหมือนวัตถุสิ่งนั้น แต่เป็นภาพ ตามความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่อยู่ในใจเด็ก จนเมื่อถึงวัยประถมปลาย เด็กสามารถมองเห็นมิติของวัตถุต่าง ๆ ในโลกมากขึ้น รู้จักความสัมพันธ์ของเส้นและที่ว่าง เด็กจะเปรียบเทียบภาพที่วาดกับวัตถุที่ใช้เป็นแบบมากขึ้น การวาดรูปก็จะเริ่มมีความเหมือนจริงมากขึ้น ในวัยนี้เด็กก็จะเริ่มพัฒนาทักษะการวาดรูปมากขึ้น อยากเรียนรู้เทคนิคการวาดแบบต่าง ๆ และต้องการคำแนะนำในการแก้ปัญหามากขึ้น
 
          เด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการและการแสดงออกทางศิลปะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และ จังหวะการเติบโตพัฒนาการ เด็กไม่ได้วาดในสิ่งที่เขาเห็น แต่เขาวาดสิ่งต่าง ๆ ในแบบที่เขารู้จัก การทำงานศิลปะจึงเป็นทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเป็นความเพลิดเพลินสำหรับเด็กที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ตามจินตนาการ และความงดงามภายในใจ
 

บทความแนะนำ

อยากให้ลูกไปโรงเรียนอย่างกระตือรือร้น
9 เทคนิคช่วยให้ลูกเรียนเก่ง
Q & A แม่ท้องทำสปาได้ไหม
คลิปพัฒนาการ 40 สัปดาห์ทารกในครรภ์

Facebook Comment