ฝึกพฤติกรรมแก้ไขปัญหาลูกพูดไม่ชัด

         

              ปัญหาเรื่องการพูดของลูกน้อยนับเป็นปัญหาที่คุณแม่สังเกตได้ง่าย เช่น ลูกพูดช้า พูดไม่ชัด พูดภาษาแปลก ๆ หรือลูกไม่พูด และเพื่อให้ได้รับคำอธิบายที่ถูกต้อง คุณแม่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการพูด ซึ่งจะช่วยบำบัดรักษาและแก้ไขการพูดหรือความบกพร่องที่เกิดจากการใช้อวัยวะในการพูดหรือความบกพร่องทางสมองซึ่งมีดังนี้

ปัญหาด้านภาษา
ปัญหาด้านภาษาในเด็กที่พบบ่อย ได้แก่ ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า สังเกตุได้จากการที่เด็กไม่ทำตามคำสั่งหรือบางครั้งก็ทำ บางครั้งก็ไม่ทำ นอกจากนี้ เด็กในกลุ่มนี้อาจมีปัญหาด้านพฤติกรรมด้วย เช่น ใจร้อน รอคอยไม่ได้ อารมณ์ร้าย เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็อาละวาด ซึ่งปัญหาทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นได้ ๆ พร้อมกัน
 
ปัญหาด้านพฤติกรรม
ปัญหาด้านพฤติกรรมมักเป็นปัญหาความไม่นิ่งของเด็ก ทำให้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนวัยเรียน ช่วงวัยนี้พัฒนาการของเด็กจะดำเนินไปอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นการช่วยเหลือเด็กให้สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
 
ปัญหาด้านการพูด
เด็กที่มีความบกพร่องทางอวัยวะที่ใช้พูด เช่น เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เด็กที่มีเส้นยึดใต้ลิ้นสั้นกว่าปกติ เด็กที่มีปัญหาด้านการได้ยิน ภาวะอาการดังกล่าวทำให้เด็กมีปัญหาด้านการพูดได้ เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด
 
เด็กที่ขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมหรือขาดโอกาสในการพูด เช่น คุณพ่อคุณแม่หรือพี่เลี้ยงปล่อยให้เด็กดูแต่โทรทัศน์ จึงทำให้เด็กไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูด และในที่สุดก็ส่งผลให้เด็กไม่พูดหรือพูดช้าได้ ส่วนในกรณีที่เด็กไม่พูดไม่ชัดเช่น การออกเสียงพยัญชนะต้นเป็น อ.อ่างหมด หรือ ออกเสียงแม่สะกดไม่ชัดเช่น ชอบกิน เป็น ชอบกิง หรือมีปัญหาการพูดติดอ่างอาจเกิดจากการที่ไม่มีแบบอย่างการพูดที่ถูกต้อง หรือมีพี่เลี้ยงพูดไม่ชัด จึงทำให้เด็กพูดตามเสียงที่ได้ยินมาผิด ๆ ซึ่งทำให้กระทบไปถึงบุคลิกของลูกด้วย
 
เด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางด้านสมอง ได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาด้านการพูด ปัญหาหลักที่พบในเด็กกลุ่มนี้นั้นจะอยู่ที่การมีความล่าช้าของพัฒนาการทางด้านภาษาที่ใม่สมวัย ร่วมกับการไม่สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกันได้

การให้บริการของนักแก้ไขการพูด คือ
  • การประเมิน การให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการฝึกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านภาษา การพูด และพฤติกรรมโดยให้บริการได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • คำแนะนำด้านการฝึกภาษาและจัดโปรแกรมให้ผู้ปกครองนำไปฝึกเด็กที่บ้านได้
  • ประเมินและกระตุ้นการพูดโดยการฝึกด้าน oral sensorimotor โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังจากใช้เครื่องช่วยฟัง
  • ฝึกพฤติกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับวุฒิบัตรทางด้านการปรับพฤติกรรม (BCBA, USA)
          คุณแม่สามารถพาลูกมารับการประเมินด้านภาษา และการพูด เพื่อจัดโปรแกรมฝึกที่เหมาะสม ทั้งที่มารับการฝึกที่โรงพยาบาล หรือในกรณีที่ไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางมาบ่อย ๆ อาจจัดทำ Home Program โดยให้ญาติมารับการอบรมวิธีฝึก และนำไปปฎิบัติใช้ที่บ้านร่วมกับการมาฝึกที่คลีนิคเป็นระยะ ๆ ได้
 

บทความแนะนำ

รวมคลิปคุณพ่อหล่อล่ำบึ้ก ช่วยแม่เลี้ยงลูกเบบี๋
มื้อนี้ของแม่ "สลัดไก่มะกะโรนีเพสโต้ซอส"
ลูกจมน้ำในบ้าน ภัยสุดอันตรายใกล้ตัว
ปลากะพงสับใบกะเพรา เมนูรสเด็ด สำหรับเด็ก 3-6 ปี

Facebook Comment