เช็คสักนิด คุณเป็นพ่อแม่แบบใด


          เด็ก ๆ มักเรียนรู้และมีพัฒนาการจากสิ่งแวดล้อมที่ได้เห็น นอกจากพันธุกรรมจะเป็นตัวกำหนดแล้ว ทัศนคติและนิสัยส่วนตัวการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ย่อมส่งผลต่อลูกน้อยได้แน่นอน ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เจ้าตัวเล็กเป็นไปตามที่คุณต้องการ ลองเช็คกันสักนิดไหมว่า คุณเป็นพ่อแม่แบบใด

ประเภทรักมากและปกป้องมากเกินไป
พ่อแม่ประเภทนี้จะให้ความรักและทะนุถนอมลูกน้อยมากเกินไป มักจะปฏิบัติต่อลูกเหมือนเป็นเด็กเล็ก ๆ เสมอ แม้ว่าลูกจะโตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว พ่อแม่จะเป็นคนจัดการให้ทุกอย่าง ทำให้ลูกไม่กล้าตัดสินใจเอง ทำอะไรด้วยตนเองไม่เป็น และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลไปถึงทำให้ลูกมีพัฒนาการช้าและไม่มีความมั่นใจในตนเอง

ประเภทที่ไม่ต้องการลูก
ในกรณีนี้อาจเกิดสเหตุมาจากช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ลูกอาจจะอยู่ในภาวะที่ทำให้เกิดความลำบาก หรือมีความหลังฝังใจเมื่อต้องตั้งครรภ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้พ่อแม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงกับลูกทั้งสีหน้าและท่าทาง เช่น ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรง หรือลงโทษอย่างหนัก จะส่งผลให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวตามไปด้วย อาจเกิดการต่อต้านจนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้

ประเภทตามใจมากจนไม่มีขอบเขต
การตามใจลูกมักจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ส่วนมากแสดงออกถึงความรักลูก แต่การตามใจมากจนเกินขอบเขตก็ส่งผลเสียต่อเด็กได้ จะทำให้เด็กเข้ากับสังคมได้ยากเมื่อลูกต้องออกสู่สังคมภายนอก เพราะลูกจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจตนเองเนื่องจากพ่อแม่ตามใจทุกอย่าง ขาดความอดทน ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย

ประเภทกังวลหวาดกลัวมากเกินกว่าเหตุ
พ่อแม่จะแสดงความวิตกกังวลมากเกินกว่าเหตุ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เช่น หากลูกไม่สบายเพียงนิดเดียวก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าลูกจะเป็นโรคอันตราย จะเจ็บป่วยร้ายแรง ซึ่งพฤติกรรมของพ่อแม่ประเภทนี้จะส่งผลกระทบให้ลูกเป็นคนหวาดระแวงตามไปด้วย และทำให้เป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเองเพราะเด็กจะเป็นกังวลกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

ประเภทเจ้าระเบียบจัด
พ่อแม่แบบนี้จะเป็นคนระเบียบจัดต้องการให้ทุกอย่าง เรียบร้อย เป็นระเบียบถูกต้อง ทุกอย่างไม่รู้จักผ่อนปรนให้ มักจะแสดงออกกับลูก ๆ ด้วยการย้ำคิดย้ำทำ คอยบ่นจู้จี้ จุกจิก การเลี้ยงลูกแบบนี้จะทำให้เด็กพัฒนาไปเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง และมีปมด้อย เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดี ไม่มีความสามารถเพราะทำอะไรไม่เคยถูกใจพ่อแม่เลย ดังนั้นควรอบรมเลี้ยงดูลูกให้เหมาะสมตามวัยของเขา
 

บทความแนะนำ

รวม 10 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วไทยที่ต้องไปเยี่ยมชม!
เตาะแตะ...หัดก้าวเดิน
คลอโรฟิลล์กับเด็กเล็ก กินได้จริงหรือ !!
อาหารเช้ากระตุ้นพลังสมอง

Facebook Comment