คาดหวังลูกเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียง แต่ผลวิจัยชี้ โรงเรียนดีไม่สำคัญเท่าพ่อแม่ดี!

ความคาดหวังเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ทำตามๆ กัน คือการเฟ้นหาโรงเรียนให้ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิด หรือกดดันให้ลูกเข้าโรงเรียนที่ดี มีชื่อเสียง มีครูที่เก่ง จะได้มีโอกาสสอบเข้าสถาบันดังๆ สูง เพราะอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต แต่มีการศึกษาวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูลูกอย่างดีจากพ่อแม่นั้น สำคัญกว่าการได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีๆ อีกนะคะ

จากงานวิจัยของ ดร. Aric Sigma นักวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกา บอกว่า การที่เด็กจะประสบความสำเร็จในการเรียนได้นั้น พ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมาก และพบว่าเด็กที่พ่อแม่คอยมีส่วนร่วมในการทำการบ้าน ให้กำลังใจ กระตุ้นให้ลูกเห็นความสำคัญของการศึกษา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนนั้น มักจะเป็นเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยการศึกษานี้จัดทำขึ้นโดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของเด็กวัยรุ่นราว 10,585 คน จากโรงเรียนมัธยมประมาณพันแห่งในรัฐต่างๆ

ด้านผลการวิจัยของนักวิจัยอีกคน ดร. Toby Parcel บอกว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการเรียนของลูกมีความสำคัญมาก ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการบ้านของลูกเป็นประจำทุกวัน มีการพูดคุยกับเรื่องที่ลูกเรียนในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นกับลูกๆ ไม่เคยขาด การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้พ่อแม่รู้ถึงความคืบหน้าในการเรียนของลูกนั่นเอง
       
ดร.Toby ยังพบอีกว่า เด็กที่ได้เรียนในโรงเรียนที่ดี มีสภาพแวดล้อมดีๆ แต่พ่อแม่ไม่สนใจนั้น ยังทำคะแนนได้น้อยกว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนธรรมดาแต่พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเรียนของลูก โดยอ้างอิงจากคะแนนของเด็กวัยรุ่นจำนวนหนึ่่งที่มีพ่อแม่สนใจในการเรียนของลูก และพบว่าพวกเขาสามารถทำคะแนนสอบได้สูงกว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนชั้นนำแต่พ่อแม่ไม่เอาใจใส่

"โรงเรียนและพ่อแม่ล้วนมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของลูก แต่การมีส่วนร่วมของครอบครัวนั้นสำคัญกว่า และทำให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จได้มากกว่า พ่อแม่ควรทุ่มเทเวลาให้กับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูก เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และการอบรมให้ลูกรู้ถึงความสำคัญของการศึกษา" ดร.Toby กล่าว
       

ข้อมูลจาก : http://manager.co.th/home/

บทความแนะนำ

เคล็ดลับเรียกพลังของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกจนดึก และตื่นไปทำงานตอนเช้า
3 อสรพิษที่อันตรายมากที่สุดช่วงหน้าฝน
เด็กติดเทคโนโลยีกระทบพัฒนาการ
รูู้จัก Top 5 โปรตีนกลุ่มเสี่ยง ทำลูกแพ้โปรตีน แพ้นมวัว

Facebook Comment