ลูกดี พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่าง 6 วิธีสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้


 
การเลี้ยงลูกเป็นศิลปะเฉพาะตัว ที่ยากจะหาใครเลียนแบบได้ ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกแตกต่างกันไปตามพื้นฐานการเรียนรู้และอุปนิสัยใจคอของผู้เลี้ยง ลูกจึงเป็นเสมือนส่วนผสมของทั้งพ่อและแม่ขึ้นอยู่กับว่า ชีวิตในแต่ละวันของลูกคลุกคลีอยู่กับใครมากที่สุด

6 วิธีที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้

1. อยู่ใกล้ เฝ้าสังเกต คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกต้องการ

2. ปกป้อง ดูแล เห็นว่าสิ่งที่ลูกทำจะก่อให้เกิดอันตราย

3. อดทน ใจเย็น และเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว รวมทั้งเรียนรู้ที่จะทำอะไรๆ ด้วยตัวเอง

4. ให้กำลังใจและชื่นชมทุกครั้งที่ลูกทำอะไรด้วยตัวเองสำเร็จ

5. ส่งเสริมให้ลูกได้ฝึกฝนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่

6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น

การพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองให้กับเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งควรได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

บทความแนะนำ

ไขข้อข้องใจ ทุกคำถาม "ยาเลื่อนประจำเดือน"
อาหารเรียกพลัง เมื่อลูกป่วย
Q & A อย่างนี้แพ้อาหารเสริมหรือเปล่า
7 วิธีป้อนข้าวลูกให้ได้ผล

Facebook Comment