เด็กวัยคิดส์กินอาหารคลีนได้ไหม เด็กกินอาหารคลีนอย่างไร

อาหารคลีน,อาหารคลีนสำหรับเด็ก,เด็กวัยคิดส์กับอาหารคลีน,กินคลีน,เด็กกินคลีน

เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า  อาหารคลีน (Clean  Food) คืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด  อาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สด  สะอาด  ไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป

การปรุงอาหารแบบคลีนไม่ใช่เน้นการกินผักเพียงอย่างเดียว  แต่ต้องกินอาหารให้ครบหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้สารอาหารครบทั้ง  6  ชนิด  ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน  วิตามิน  เกลือแร่และน้ำ


เด็กวัย 3 – 6  ปี  เป็นวัยอนุบาล  ซึ่งพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ  จึงจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องโภชนาการของเด็ก  กองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข  ได้แนะนำให้เด็กวัย 3 – 6  ปี  ให้บริโภคอาหารใน  1  วัน  ควรได้พลังงาน  1,300  กิโลแคลอรี่  โปรตีน  22  กรัม  ไขมันร้อยละ  25 – 35  ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน (ไขมัน = 390 กิโลแคลอรี่  ไขมัน  1  กรัม  ให้พลังงาน  9  กิโลแคลอรี ดังนั้นควรได้ไขมัน = 43  กรัม)

การที่จะให้เด็กวัย 3 – 6  ปี กินอาหารแบบไหนดี  สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง  คือ อาหารต้องประกอบด้วยอาหารหลัก  5  หมู่  โดยจัดให้ครบ  5  หมู่  ครบทุกมื้อ  ประกอบด้วย

1.เนื้อ  นม  ไข่  และถั่วเมล็ดแห้งต่าง ๆ  ให้สารโปรตีนช่วยให้ร่างกายและสมองเจริญเติบโต  สร้างภูมิต้านทาน  ควรได้รับเนื้อสัตว์วันละ  4  ช้อนกินข้าว  นมวันละ  3  แก้ว

2. ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือก  มัน  ให้สารคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกาย  ควรได้รับวันละ  5  ทัพพี

3.ผักต่าง ๆ  อาหารหมู่ที่ 3  ให้วิตามินและเกลือแร่  ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  ช่วยให้อวัยวะทำงานเป็นปกติ  ควรได้รับผักหลากหลายวันละ  3  ทัพพี

4.ผลไม้ต่าง ๆ  ให้วิตามินและเกลือแร่  ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  และมีกากใยอาหาร  ช่วยให้ระบบขับถ่ายของลำไส้เป็นปกติ  ควรได้รับวันละ  3  ส่วน  เช่น  ส้มผลกลาง  2  ผล  กล้วยน้ำว้า  1  ผล  มะละกอ  8  ชิ้น

5.ไขมันและน้ำมัน ให้ไขมันและพลังงานแก่ร่างกาย  ไขมันช่วยดูดซึมวิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี  และวิตามินเค  ควรได้รับวันละ  5  ช้อนชา

เด็ก ๆ  ถ้ากินอาหารคลีนเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมมาก  เนื่องจาอาหารคลีนเป็นอาหารที่สดใหม่  ปราศจากสารเคมี  เป็นอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป  ไม่เป็นอาหารหมักดอง  เพียงแต่ต้องเลือกชนิดของวัตถุดิบให้เหมาะสม  เช่น  เลือกบริโภคข้าวกล้องแทนข้าวขาว เลือกอาหารจากปลาแทนไส้กรอก  การให้เด็กกินอาหารคลีนเด็ก ๆ ยังคงได้สารอาหารครบถ้วนทุกชนิดและดีต่อสุขภาพ #


คอลัมน์: expert kids นิตยสารรักลูก ฉบับเดือน พ.ย.59
เรื่อง ผศ.สุวรรณี  อาจหาญณรงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทความแนะนำ

ลูกทำท่านี้ โบราณว่าแม่กำลังจะมีน้องจริงหรือ
เปิดแล้ว! สวนน้ำ-สวนสนุก Scenical World แห่งใหม่ที่เขาใหญ่
เตือนภัย! ทารกแรกคลอดเกือบตาย หลังถูกคนที่มาเยี่ยมจูบ!
เมื่อแม่เป็นโรคนี้...จึงต้องงดให้นมจากอกแม่

Facebook Comment