คุณแม่จอมบงการ แม่ชอบสั่ง แม่ชอบบังคับทำลูก EF ต่ำ เป็นเด็กเก็บกด

คุณแม่จอมบงการ, แม่ชอบบังคับ, แม่ชอบสั่ง, บังคับลูก, สั่งลูก,เด็กเก็บกด, ลูกเก็บกด, ลูกไม่รู้จักคิด, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้

คุณแม่จอมบงการทำลูกเก็บกด
 
สำหรับคุณแม่ที่มองข้ามไม่ให้ความสำคัญกับความต้องการหรือความรู้สึกของลูก
เป็นแม่ที่มีลักษณะเผด็จการ ชอบบงการลูก จะทำให้ลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้  
 
ต้องระวัง !!
ว่าลูกๆ ของคุณแม่จะกลายเป็นคนเก็บกด เมื่อควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะเป็นเด็กที่ก้าวร้าว เวลาโกรธแล้ว ไม่รู้จักควบคุมความโกรธ        
ไม่สนใจใคร ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักการควบคุมอารมณ์ความคิดของตัวเองให้คงที่ได้เด็กจะกลายเป็นคนเครียดง่ายๆ จิตตก ขี้กังวล
ที่สำคัญเด็กจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ว่าตกลงตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรกันแน่ เพราะอารมณ์จะแปรผันไปตามคนรอบข้าง ไม่รู้จักตัวเอง
ไม่รู้จักความรู้สึกที่แท้จริง
 
 
สิ่งที่คุณแม่ควรทำ
 1. ต้องมีสติควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ มีวีจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง
 2. ยอมรับความผิดพลาด ไม่มีใครไม่เคยทำผิด หมั่นเข้าใจและให้อภัย
 3. ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ให้กับลูก
 4. สอนลูกให้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง เช่น อารมณ์แบบนี้เรียกว่าโกรธ แบบนี้เรียกว่าเสียใจ แล้วชวนให้ลูกได้ลองคิดว่า
 5. ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร ก็จะช่วยฝึกการควบคุมอารมณ์และแก้ปัญหาให้กับลูกได้
 6. พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบในการไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินสิ่งต่างๆให้กับลูก แต่ใช้เหตุผลในการคุยกัน

EF (Executive Functions) คืออะไร
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ EF เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย
 1. Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน
 2. Inhibitory Control การยั้งคิด
 3. Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด
 4. Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ
 5. Emotional Control การควบคุมอารมณ์
 6. Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ
 7. Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง
 8. Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด
 9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย
 
นอกจากลดหรือเปลี่ยนคำว่า ห้าม ไม่ อย่า หยุดแล้ว ยังมีตัวช่วยดีๆ เป็นชุดนิทานเสริม ให้กับคุณลูกด้วยนะคะ


 
สั่งจอง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line@ : @ruklukeselect
www.raklukeselect.com

บทความแนะนำ

หนาวนี้ สู้หวัดด้วยการนอน
NIFTY TEST การตรวจคัดกรองทารกดาวน์ในครรภ์
ปวดฟันจัง แต่ลูกกลัวหมอฟันซะงั้น
ก่อนสอบให้ลูกกินอะไรดี

Facebook Comment