แม่จ๋า มาช่วยให้ลูกมีอารมณ์มั่นคง ลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วยการฝึก EF กันเถอะ

เด็กอารมณ์รุนแรง, ลูกทำร้ายตนเอง, ลูกอารมณ์รุนแรง, ลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้, เด็กไม่รู้จักควบคุมตัวเอง, สอนลูกควบคุมอารมณ์, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย,Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้, เลี้ยงลูกให้มีความสุข

เด็กเล็กๆ ยังไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง เพราะเขายังไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเอง แต่พ่อแม่นี่แหละที่ต้องเป็นคนสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ตัวเอง และควบคุมไม่ให้แสดงออกมากไป น้อยไป แต่ก็ต้องรู้จักบอกอารมณ์ตัวเองได้ เช่น ให้ลูกเล่าว่าถ้าเขามีความสุข เขาจะแสดงท่าทางออกมาอย่างไร หรือถ้าเศร้า ลูกจะต้องทำอย่างไร เป็นต้น นั่นก็เพื่อให้เขาเรียนรู้เรื่องอารมณ์ดีขึ้นนั่นเอง

สิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นกันที่ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของลูกด้วย ต้องสังเกตรู้ว่าลูกอยู่ในอารมณ์ไหน แล้วช่วยเขาคลี่คลายอารมณ์นั้น เช่น ถ้าลูกเศร้าเราก็ปลอบ โดยเฉพาะลูกเล็กที่ยังไม่สามารถบอกเหตุผลได้ว่าร้องไห้เพราะอะไร เมื่อเขาสื่อสารได้มากขึ้นให้ถามลูกว่าวันนี้เขารู้สึกอย่างไร
 
นอกจากนี้พ่อแม่ควรเป็นต้นแบบที่ดี มีสติอารมณ์มั่นคง หากิจกรรมให้ลูกได้ระบายออกทางอารมณ์ที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น ทำงานศิลปะ ร้องเพลง เล่นเกม เป็นต้น และอย่าลืมตั้งว่าเราต้องไม่ยอมให้ลูกทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำลายข้าวของเวลาที่เขารู้สึกไม่พอใจเด็ดขาด

เชื่อไหมคะว่าถ้าลูกรู้จักว่าแต่ละอารมณ์ของตัวเองคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วควบคุมได้อย่างไร นี่จะกลายเป็นทักษะในการหลีกเลี่ยงการทะเลาะตบตีคนอื่น การยกพวกตีกัน การด่าทอหรือการใช้อารมณ์ชั่ววูบในการทำเรื่องไม่ดีในอนาคตได้เลยนะ

 
"รักวัวให้ผูก รักลูกให้เลี้ยงด้วย EF"
ขอบคุณความรู้ EF โดย สถาบัน RLG


เด็กอารมณ์รุนแรง, ลูกทำร้ายตนเอง, ลูกอารมณ์รุนแรง, ลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้, เด็กไม่รู้จักควบคุมตัวเอง, สอนลูกควบคุมอารมณ์, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย,Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้, เลี้ยงลูกให้มีความสุข
 

Facebook Comment