วิจัยชี้! พาลูกเต้นแอโรบิค ช่วยพัฒนา EF มีสมาธิ ความจำดี คิดเป็นเกินวัย!

การออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนา EF ให้เด็กๆ เพราะงานวิจัยพบว่า เด็กจะมีการปรับเปลี่ยน การจดจ่อใส่ใจ วางเป้าหมาย และมีความจำขณะใช้งาน แม้ว่ายังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปเพื่อระบุให้ชัดเจนขึ้นว่าจะช่วยพัฒนาในด้านใดอีกบ้างนั้น ในภาพรวมถือได้ว่าทำให้เด็กมีสุขภาพปกติได้รับการพัฒนา EF ค่ะ

ขั้นตอนในการฝึกเต้นแอโรบิค มี 3 ช่วง ทำให้เด็กได้ฝึก EF ดังนี้
1. ช่วงเตรียมความพร้อม
การบริหารข้อต่อสัดส่วนต่างๆ ของร่างกายและการยืดกล้ามเนื้อก่อนการเต้น จะทำให้เด็กๆ มีการวางเป้าหมายและลำดับความคิดตามขั้นตอนได้

2. ช่วงแอโรบิค
ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เช่น การย่ำเท้า ก้าวรูปสี่เหลี่ยม การยกส้นเท้า ส่ายสะโพก และยังได้ฟังดนตรีสนุกๆ จะทำให้เด็กผ่อนคลาย มีการจดจำ มีการยืดหยุ่นทางความคิด

3. ช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
หลังจากเต้นเสร็จ จะเป็นการบริหารกายเฉพาะส่วนและเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเข้าสู่ภาวะปกติ การผ่อนคลายจะหยุดค้างในท่านั้นๆ ประมาณ 5-20 วินาที ทำให้เด็กมีสมาธิ และคิดว่าทำเป้าหมายสำเร็จได้ตามแผนที่คิดไว้

นอกจากการฝึกเต้นแอโรบิคแล้ว ยังมีตัวช่วยดีๆ เป็นชุดนิทานเพื่มเสริมการพัฒนา EF ให้กับคุณลูกด้วยนะคะ
สั่งจอง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line@ : @ruklukeselect
www.raklukeselect.com

Facebook Comment