8 วิธีสอนลูกทำบุญเสริมทักษะ EF พัฒนาการด้านจิตใจดีและเป็นผู้ให้

ธรรมะกับเด็กเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็ก โดยค่อยๆ เติมให้เขาทีละเล็กทีละน้อยนะคะ อาจจะหยิบยกเอาคำสอน ข้อคิด นิทานธรรมะ มาเล่าให้ลูกฟัง รวมไปถึงการพาลูกเข้าวัดฟังธรรม ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในวัดร่วมกับผู้อื่น เช่น การทำบุญตักบาตร กวาดลานวัด ล้างถ้วยชาม  เสริมทักษะEF พัฒนาการด้านจิตใจ ฝึกให้ลูกเป็นผู้ให้

8 วิธี สอนลูกทำบุญ

1. บริจาคเงิน 
คุณแม่ให้ลูกเก็บเงินจากค่าขนม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญ เช่น ถวายสังฆทาน ซื้ออาหารแห้งถวายพระ หรือบริจาคเงินให้กับ เด็กยากไร้ คนพิการ เป็นต้น

2. บริจาคสิ่งของ 
จัดเก็บสิ่งของที่มีเกินความต้องการ เช่น เสื้อผ้า ของเล่น หรืออุปกรณ์การเรียน นำไปบริจาคให้กับเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส โดยให้ลูกเป็นผู้เลือก

3. เกื้อกูลด้วยแรงกาย
ให้ลูกลงแรง ลงมือช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวหรือกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ เช่น เก็บขยะละแวกบ้าน ช่วยถือของให้คนแก่ ช่วยงานคุณครูที่โรงเรียน หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์และให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบบางอย่างตามความสามารถก็เป็นการปลูกฝังการให้ด้วยเช่นกัน

4. การให้ชีวิต 
เช่น ช่วยนกที่บาดเจ็บพลัดตกลงมาจากต้นไม้, ให้อาหาร ที่พักพิงกับลูกสุนัขที่พลัดหลงมาแถวบ้าน หรือช่วยรดน้ำต้นไม้ ที่เหี่ยวแห้งไม่มีใครดูแล ให้เจริญงอกงาม

5. ชื่นชมคนดี 
สอนให้ลูกมีความรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นทำดี ขณะเดียวกันก็สอนให้ลูกชักชวนหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำความดีด้วย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ บุญกุศลจากความดีนั้น

6. รู้จักรักษาตน 
คือการไม่ก่อความเดือดร้อน เอาเปรียบ หรือเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ฆ่าสัตว์ ลักขโมย โกหก หรือเข้าหาสิ่งเสพติด อบายมุข บุญประเภทนี้ เรียกว่าการรักษาศีล

7. คิดดี คิดชอบ 
เมื่อประสบเหตุการณ์ใดก็ตาม ควรใช้ความถูกต้องเป็นหลัก (ไม่ใช่ถูกใจ) โดยพ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกได้ฟัง อ่าน และได้เห็นสิ่งที่ดีงาม เช่น แนะนำหนังสือที่ดี รายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์กับลูก

8. การแผ่เมตตา 
เป็นการฝึกจิตให้มีภูมิต้านทานความโกรธ รู้จักการให้อภัย ซึ่งถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ฉะนั้น ก่อนนอนคุณพ่อคุณแม่ ควรสอนลูกแผ่เมตตาให้กับคนใกล้ตัว ไปจนถึงคนที่มีเรื่องโกรธเคือง หรือผิดใจกัน 
"รักวัวให้ผูก รักลูกให้เลี้ยงด้วย EF"
ขอบคุณความรู้ EF โดย สถาบัน RLG


ลูกไม่มีความอดทน, ลูกไม่รู้จัก, ฝึกให้ลูกรู้จักรอคอย, สอนลูกให้รู้จักรอคอย, ลูกรอเป็น, สอนลูกเข้าคิว, สอนลูกต่อคิว, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้, เลี้ยงลูกให้มีความสุข

บทความแนะนำ

คู่มือ...อ่านใจสามี
เห็นแล้วต้องยิ้ม เจ้าหนูดี๊ด๊าเมื่อพ่อไปรับที่โรงเรียนวันแรก
Everlasting Love พลังรักไม่สิ้นสุด
พ่อแม่ควรดู อันตรายที่เกิดจากการใช้รถเข็นเด็กไม่ระวัง

Facebook Comment