พาลูกเข้าครัวเรียนรู้เรื่อง 'ผัก' เสริมสร้างทักษะ EF ได้


อยากให้ลูกมีทักษะสมอง EF ที่ดี ต้องเริ่มฝึกจากสิ่งใกล้ตัวก่อนนะคะ อย่างเรื่อง "ผัก" ก็เป็นหัวข้อการเรียนรู้ EF ที่ดีได้ เพราะเด็กๆ จะชอบสนใจผัก แม้จะชอบกินหรือไม่ก็ตาม และอย่าปิดกั้นการเรียนรู้ของลูก จากข้อแม้ต่างๆ นะคะ เช่น กลัวน้ำมันกระเด็น ของมีคมในครัว หรือลูกชนของ แค่เก็บสิ่งอันตรายให้มิดชิด แล้วพาลูกมาเรียนรู้ได้เลยค่ะ

เริ่มจากการสอนให้ลูกรู้จักผัก วันละ 4-5 อย่างก็พอค่ะ เช่น ฟักแฟง แตงกวา แครอท ถั่วฝักยาว คะน้า เป็นต้น ก็ใช้ผักในการเตรียมทำอาหารแต่ละวันได้เลย และบอกให้ลูกเรียนรู้ความกว้าง ความยาว ความหนา กลิ่น เปลือก แล้วผ่าดูเนื้อ เมล็ด ชิมรสชาติ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า หากเด็กๆ ได้ลงมือทำแล้ว ก็มักจะจดจำเป็นความทรงจำระยะยาวไปอีกนานเลยค่ะ

เรียนรู้เรื่องผัก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

1. ฝึกการทำงานของทักษะการใช้มือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
2. นำเมล็ดผักมานับ เป็นการให้ความรู้เรื่องการนับเลขแบบง่ายๆ
3. ส่งเสริมให้มือและตาทำงานให้สัมพันธ์กัน
4. พัฒนาเรื่องสมาธิ และความจดจ่อ
5. ฝึกความเพียรพยายาม ความอดทนในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
6. ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการเล่นและการลงมือทำ
7. ฝึกการควบคุมอารมณ์ และอดทนต่อสิ่งที่สงสัยได้

ห้องครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ ได้ และกิจกรรมเล็กน้อยเหล่านี้ ก็จะเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เด็กๆ ค่ะ

Facebook Comment