ข้อดีของการให้ลูกเขียนบันทึกประจำวัน


การเขียนบันทึกมีประโยชน์มากมาย นอกจากจะเป็นการฝึกคัดลายมือของเด็กกลายๆ แล้ว เด็กที่เขียนบันทึกยังจะรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ มีคลังคำในสมอง รู้จักใช้คำพูดในการสาร รักการอ่าน โดยเฉพาะเด็กที่เขียนบันทึกประจำวันอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้ว นั้นมักจะมี EF ดีเลยละ 

สิ่งที่ลูกได้จากการเขียนบันทึกประจำวัน 

ลูกได้ฝึก Working Memory
 

เพราะการเขียนบันทึกประจำวันคือการทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาในแต่ละวัน เด็กๆ จะเกิดความคิด การเรียงลำดับเหตุการณ์ เรียบเรียงคำพูดในการบอกเล่า รู้จักใช้คำศัพท์ต่างๆ มาเรียงร้อยเป้นภาษาเขียนที่สวยงามตามสไตล์ของเขา

ได้ฝึกวินัย

การเขียนบันทึกประจำวันทุกวันทำให้ลูกมีความรับผิดชอบ และเกิดวินัยในตัวเอง รู้จักหน้าที่ของตัวเอง 

 รู้จักวางแผนชีวิต ช่วยให้ทำงานเป็นขั้นตอน

เพราะการเขียนบันทึกประจำวันเป็นการลำดับความคิด คำพูด มีการเรียบเรียงตัวอักษร ดังนั้นเด็กที่ได้เขียนบันทึกประจำวันมักจะมีทักษะการคิด วางแผน ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอน และมีแนวโน้มจะสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

 มีสมาธิจดจ่อ
 

 เรียนรู้การจัดการอารมณ์และรู้จักควบคุมตนเอง

 

 
 รู้จักประเมินตนเอง

 
 
รู้จักคิดสร้างสรรค์

 
มีเป้าหมาย และมีความเพียร

 


ไม่อยากให้ลูกขาดทักษะ EF สามารถสั่งซื้อหนังสือคุณหมอประเสริฐได้ที่ รักลูกซีเล็ค  www.raklukeselect.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line : @raklukeselect โทร 029137555 ได้เลยค่ะ  

Facebook Comment