ตารางความถี่ในการให้นมแม่สำหรับลูกแรกเกิด - 1 ปี


กินนมแม่วันละเท่าไหร่, ความถี่ในการกินนมแม่, กินนมแม่วันละกี่ครั้ง, สารอาหารในนมแม่, นมแม่, น้ำนมแม่, นมแม่มีประโยชน์, สารอาหารสำคัญในนมแม่, เลี้ยงลูกด้วยนมแม่, นมแม่ดีที่สุด, นมแม่กระตุ้นพัฒนาการ, นมแม่ส่งเสริมพัฒนาการ, เด็กนมแม่พัฒนาการดี, ส่งเสริมพัฒนาการด้วยนมแม่, เด็กนมแม่, ลูกเข้าเต้า, ให้ลูกกินนมแม่, ให้ลูกดื่มนมแม่, ดื่มนมจากเต้า, กินนมจากเต้า, อาหารทารก

จากวันแรกคลอด แม่จะมีน้ำนมประมาณ 30 ซีซี (หรือเฉลี่ยตั้งแต่ 7-123 ซีซี) ต่อวัน ต่อมาจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 70 ซีซี เป็น 100 ซีซี จนเป็นวันละ 200-300 ซีซี มากน้อยตามความบ่อยของการกระตุ้น การดูดที่ถูกวิธี และความรวดเร็วในการเริ่มให้ลูกกินนมแม่ จนกระทั่งถึงวันที่ 5 นมแม่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นประมาณ 500 ซีซีต่อวัน จะเป็นช่วงที่คุณแม่เริ่มรู้สึกว่าเต้านมตึงคัดและน้ำนมเริ่มมีมากขึ้น


สิ่งที่ควรทำคือการให้ลูกกินนมบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 8-12 ครั้ง ส่วนคุณแม่ที่รู้สึกว่านมไม่คัดเลย อย่าเพิ่งตกใจ เพราะถ้าคุณแม่ขยันให้ลูกกินนม น้ำนมจะถูกถ่ายเทจนไม่มีการคัดคั่งอยู่ในเต้าให้ปวดเต้านม ตราบใดที่ลูกกินอิ่ม หลับสบาย ไม่ร้องกวนก็นับว่าใช้ได้ ถัดมาในช่วง 3-5 เดือน แม่จะสามารถผลิตน้ำนมได้ถึง 750 ซีซีต่อวัน

ลูกจะกินนมแม่ 100 -150 ซีซี ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ตัวอย่างเช่น ลูกน้ำหนัก 3 กิโลกรัม จะต้องการน้ำนม 150 x 3 = 450 ซีซี แบ่งกิน 8 มื้อ ประมาณมื้อละ 60 ซีซี หรือ 2 ออนซ์


วันแรกคลอดลูกอาจจะกินนมแม่ 8 ครั้ง ทุกครั้งก็ได้ 3-4 ซีซี คุณแม่อาจจะกลัวว่าลูกจะได้น้ำนมไม่เพียงพอหรือจะทำให้ลูกหิวก็อย่าเพิ่งตกใจ ลูกจะมีสะสมมาจากในท้องแม่เป็นทุนสำรองไว้แล้ว 2-3 วัน ในช่วงน้ำนมกำลังเพิ่มปริมาณ ประกอบกับยังเป็นช่วงเวลาที่ลูกนอนหลับเป็นส่วนใหญ่ การใช้พลังงานจึงยังไม่มากนัก

การกินให้พอดีคือการกินให้อิ่ม นอนหลับสบายไม่งอแง น้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ก็เพียงพอ เพราะการบอกจำนวนคงเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่กินนมจากเต้านมแม่ แต่เรามักใช้เกณฑ์ที่ว่าให้กินนมแต่ละครั้งนานไม่น้อยกว่า 20-30 นาที และให้ได้น้ำนมอย่างน้อย 8 ครั้งต่อวัน และจำนวนครั้งจะลดลงเมื่อโตขึ้นและเริ่มกินอาหารเสริม

 

อายุ

น้ำนมที่ต้องการ

น้ำหนัก

สัปดาห์แรก

10-12 ครั้ง/วัน

ลดลงไม่เกินกว่า 10% จากตอนแรกเกิด

สัปดาห์ที่ 2-3

0-12 ครั้ง/วัน

1 เท่ากับแรกเกิด

สัปดาห์ที่ 4

8-10 ครั้ง/วัน

เพิ่ม ขึ้น 0.5-1 กิโลกรัม

2 เดือน

8-10 ครั้ง/วัน

เพิ่มเดือนละ 1 กิโลกรัม

3 เดือน

7-8 ครั้ง/วัน

เพิ่มเดือนละ 1 กิโลกรัม

4 เดือน

6-8 ครั้ง/วัน

เพิ่มเดือนละ 1 กิโลกรัม

5 เดือน

6-8 ครั้ง/วัน

2 เท่าของแรกเกิด

6-7 เดือน

5-6 ครั้ง + อาหารเสริม 1 มื้อ

3 เท่าของแรกเกิด

8-9 เดือน

5-6 ครั้ง + อาหารเสริม 2 มื้อ

3 เท่าของแรกเกิด

10-12เดือน

4-6 ครั้ง + อาหารเสริม 3 มื้อ

3 เท่าของแรกเกิด 

บทความแนะนำ

วิธีรับมือกับลูกก้าวร้าว
อาหารช่วงตั้งครรภ์สำคัญทุกไตรมาส
เตาะแตะ...หัดก้าวเดิน
เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้สูงแบบฟักกลิ้ง ฮีโร่

Facebook Comment