ลูกไม่เชื่อฟัง

Q : ลูกดื้อไม่ค่อยเชื่อฟัง แต่เวลาอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ลูกเรียบร้อยมาก แบบนี้เป็นเพราะลูกต่อต้านเราหรือเปล่าคะ ควรแก้อย่างไร

A : จากลักษณะพฤติกรรมของลูกที่คุณแม่เล่ามา หมอคาดว่าน่าจะเกิดจากการเรียนรู้ และความเคยชินของลูกว่าเวลาอยู่กับใคร จะทำตัวอย่างไรได้บ้าง เด็กรู้ว่าดื้อกับพ่อแม่ได้ พ่อแม่จัดการเขาไม่ได้ แล้วก็นิสัยที่เคยชินด้วยแหละค่ะว่าอยู่กับพ่อแม่ก็ปล่อยตัวตามสบายได้ แต่ถ้าอยู่กับคนอื่น จะมาทำตัวตามใจตัวเองแบบที่อยู่กับพ่อแม่คงไม่ได้ คนอื่นคงไม่ยอมรับ ไม่ชอบ แต่กับพ่อแม่นี่ ทำตัวอย่างไรก็ได้ พ่อแม่คงยอมอยู่ดี การแก้ไขก็คงต้องใช้เวลาในการปรับความคิด ปรับการกระทำของทั้งพ่อแม่และลูก ต้องปรับการรับรู้ใหม่ และต้องเปลี่ยนนิสัยความเคยชินด้วยค่ะ พ่อแม่คงต้องเริ่มไม่ยอมรับเวลาลูกไม่เชื่อฟัง พูดตักเตือนและมีวิธีการจัดการลงโทษลูกหากทำตัวไม่เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่ต้องทำพฤติกรรมใหม่นี้อย่างสม่ำเสมอ จริงจัง เพื่อให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เอาจริง พูดจริง ทำจริง ค่ะ

Facebook Comment