หน่วง ๆ ที่ฝีเย็บเป็นเพราะอะไร

Q : ดิฉันอายุ 24 ปี คลอดธรรมชาติ แต่พอผ่านไปนานๆ รู้สึกหน่วงๆ บริเวณฝีเย็บ
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร อันตรายหรือเปล่าคะ เวลามีอะไรกับสามีจะรู้สึกเจ็บด้วยค่ะ


A : ฟังจากประวัติก็มีได้หลายปัจจัยค่ะ เช่น มีพังผืดหรือปมตรงบริเวณฝีเย็บที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น ซึ่งพบไม่บ่อยค่ะ หรือการหย่อนคล้อยหลังคลอด หรือภาวะช่องคลอดแห้ง จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เป็นต้น แนะนำให้พบคุณหมอสูตินรีเวชเพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ

 

Facebook Comment