อีสุกอีใสมีผลกับการตั้งครรภ์ไหม

Q : กำลังตั้งครรภ์ได้ 7 สัปดาห์กว่าๆ ลูกชายคนโตอายุ 3 ปี มีเม็ดขึ้นและคันสงสัยว่าจะเป็นอีสุกอีใส ถ้าลูกชายเป็นอีสุกอีใสจะมีผลกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้ไหมคะ ดิฉันเองก็จำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองเคยเป็นอีสุกอีใสแล้วหรือยัง
 

A : การติดเชื้ออีสุกอีใสส่งผลต่อการตั้งครรภ์และลูกในท้องค่ะ ยิ่งหากคุณแม่ติดในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็น
ช่วงสร้างอวัยวะด้วยแล้ว จะส่งผลต่อความผิดปกติของลูกได้ รวมถึงเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้ค่ะ นอกจากนี้การติดเชื้ออีสุกอีใสในไตรมาสอื่นๆ ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดหรือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ได้ด้วยค่ะ 

ดังนั้น หากพบว่าลูกคนโตเป็นอีสุกอีใสหรือสงสัยว่าเป็นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิด เพราะมีโอกาสติดเชื้อและส่งผลต่อการตั้งครรภ์และลูกในท้องได้ค่ะ

Facebook Comment