นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก

นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ที่เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรังสรรค์ผลงานผ่านปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทยทุกเหล่า ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวเลข “2493” อันมีความหมายมาจาก 2 พระองค์ คู่พระบารมี 4 ภาค เสร็จฯ เยี่ยมราษฎร 9 ทำเพื่อพสกนิกร 3 คำสอน ศาสตร์พระราชา ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะถูกเล่าเรื่องผ่านตราไปรษณียากรจำนวน 79 ชุด รวมทั้งหมด 353 แบบ แบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 5 โซนหลัก ดังนี้

 
นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก
 
ห้องที่ 1 : 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย
ห้องนี้นำพาทุกท่านพบปฐมบทแห่งความสุขของคนไทยกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญ ของชาติไทยที่ถูกบันทึกไว้บนตราไปรษณียากรต่างๆ อาทิ การครองราชย์สมบัติครั้งแรกในปี 2493 การออกผนวชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯ ผ่านการทำเสนอเทคนิคฉายผ่าน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหว ที่เล่าเรื่องจากเด็กชายที่จะรับสมบัติจากพ่อ นำไปสู่ความสนใจในดวงแสตมป์ชุดต่างๆ ต่อมา


 
นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก
นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก

ห้อง 2 : 2 พระองค์ คู่พระบารมี
ห้องนี้นำเสนอมุมมองความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทั้ง 2 พระองค์ ทรงพบรักทำให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีรอยยิ้มทุกครั้ง ที่เห็นภาพของทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่กันเสมอมา

 
นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก

ห้องที่ 3 : 4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ตอกย้ำคำว่า “ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง” สะท้อนให้เห็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ทรงย่างพระบาทไปทุกที่ เพื่อเข้าใจ และ เข้าถึง ความรู้สึกของประชาชนชาวไทยในทุกถิ่น โดยภาพที่เราเห็นจนชินตา นั้นคือ ภาพการเสด็จฯ ทรงย่างพระบาทไปในทางที่ไม่มีถนน รถเข้าไม่ได้ พร้อมกับทรงสะพายกล้องถ่ายรูป หนีบแผนที่ และเหน็บดินสอ เพื่อบันทึกข้อมูลและกลับมาพระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนของพระองค์
 


 
นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก

ห้องที่ 4 : 9 ทำ เพื่อพสกนิกร
ถ่ายทอดเทคนิคฉายภาพพาโนรามานำเสนอโครงการพระราชดำริต่างๆตั้งแต่ที่เป็นประจักษ์พยานในการ“ครองแผ่นดินโดยธรรม”


 
นิทรรศการ, นิทรรศการสแตมป์, นิทรรศการตราไปรษณีย์ยากร, สแตมป์ในหลวง, สแตมป์ร.9, แสตมป์รัชกาลที่ 9, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก, แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน, แหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว, การเรียนรู้, รักลูก

ห้องที่ 5 : 3 คำสอน ศาสตร์พระราชา
เน้นนำเสนอ หลักคำสอน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ บทสรุปของนิทรรศการเพื่อส่งต่อหลักการและแนวคิดในการสานต่อแนวพระราชดำริ “ตามรอยพ่อ”
 

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการ ยังมีการรวบรวมแสตมป์ตลอดราชสมัยแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้ชมตั้งแต่ตราไปรษณียากรดวงแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับโปสการ์ดและบัตรภาพแสตมป์ รัชกาลที่ 9 ได้ที่หน้านิทรรศการณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต ชั้น 1 ไปรษณีย์กลาง บางรัก เปิดทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 09.00 - 19.00 น.ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผลงานอันยิ่งใหญ่ในนิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดย บริษัทรักลูกกรุ๊ป จำกัด

 

Facebook Comment