เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่นิทรรศการพระเมรุมาศ


นิทรรศการพระเมรุมาศ คือชื่อที่เรามักเรียกกันติดปากสั้นๆ แต่ชื่อจริงๆ ของนิทรรศการนั้นคือ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 
 
นับเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้เรียนรู้ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ในการสร้างพระเมรุมาศ ที่เราได้เห็นตัวอย่างจริง วิธีการทำจริงๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเอาไว้ นอกจากนี้ ในศาลาทรงธรรมยังมีส่วนจัดแสดงถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังๆ ได้ศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงอีกด้วยค่ะ 
 

ครั้งนี้รักลูกเองก็มีโอกาสได้ไปเข้าชมมาแล้วเช่นกัน ถือเป็นความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนเชียวค่ะ เมื่อเข้าไปในสนามหลวงต้องรับป้ายผู้เข้าร่วมชมงานและคู่มือการเข้าชมก่อน
 
ติดหน้าอกให้เรียบร้อย 
 


กังหันน้ำชัยพัฒนา 

ต้นข้าวในแปลงนาตั้งท้องใกล้เก็บเกี่ยวเต็มที
 
สระอโนดาดและสัตว์ป่าหิมพานต์ 


ช่วงที่ได้เข้าชมเป็นเวลาประมาณ 17.30 น. ใกล้เวลาพระอาทิตย์ตก ท้องฟ้าสวยมาก 


แบบร่างพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมร่างแบบด้วย
ดาวประธาน และดาวบริวาร


ต้นแบบดินเหนียว


ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 


คุณโจโฉและคุณทองแดงขวัญใจเด็กๆ 

นิทรรศการ "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" ณ พระที่นั่งทรงธรรม
โต๊ะทรงงานจำลอง 


เครื่องอุปโภคบริโภคในถุงยังชีพพระราชทาน
 


เจ้าหน้าที่บรรยายเป็นบางจุด


QR โค้ดสำหรับเปิดไฟล์วิดีโอใน Youtube

รากหญ้าแฝก 

ปาริชาต ดอกไม่สวรรค์ ประดับพระจิตกาธาน
เมื่อเข้าชมเสร็จแล้ว เมื่อนำบัตรไปคืนเจ้าหน้าที่จะมอบแสตมป์ที่ระลึกและโปสการ์ดภาพถ่ายนิทรรศการพระเมรุมาศให้ด้วยค่ะ 

Facebook Comment