พ่อแม่ต้องดู ใส่เสื้อกันหนาวแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับลูก

คาดเข็มขัด,เข็มขัดนิรภัย,คาด safety belt,safety belt,คาดเบลท์,คาด belt , คาร์ซีท, car seat,ใส่เสื้อกันหนาวในรถ,เสื้อกันหนาวลูก,อุบัติเหตุรถยนต์,อุบัติเหตุกับเด็ก,อุบัติเหตุ,

การทดสอบนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ก็เป็นข้อเตือนใจให้กับพ่อแม่ทุกคนได้ค่ะ เมื่อพบว่าการใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆ เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยให้ลูกเราคิดว่าปรับคาดพอดีกับลูกแล้วแต่จริงๆ เพราะเสื้อกันหนาวที่ตัวใหญ่ทำให้สายรัดไม่กระชับตัวลูก ทำให้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆ เด็กอาจจะลื่นหลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยออกมา เป็นอันตรายได้
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ลองทำการทดสอบดูโดยหุ่นเด็กที่ใส่เสื้อกันหนาว เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ่ ผลการทดสอบคือเด็กที่ใส่เสื้อกันหนาวและรัดเข็มขัดไม่พอดีตัว มีโอกาสหลุดออกจากเข็มขัดเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อทดสอบที่ความเร็ว 30 ไมล์ต่อชั่วโมง

คลิปทดสอบ

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเมื่ออยู่บนรถก่อนคาดเข็มขัดนิรภัยให้ลูกควรถอดเสื้อกันหนาวออกก่อน หากกลัวลูกหนาวควรเอาเสื้อมาคลุม หรือใช้ผ้าห่มแทน


เรียบเรียงจาก
http://www.today.com/
Facebook Comment