กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาด

 


กรมควบคุมโรค เตือนให้เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาด โดยช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยกว่า 20,000 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 1 คน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็ก มักเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 

ล่าสุดสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วย 40,000-76,000 คนต่อปี เสียชีวิต 2-3 คนต่อปี สำหรับปีนี้ (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค.-19 มิ.ย.2560) มีผู้ป่วยแล้ว 24,005 คน เสียชีวิต 1 คน และกลุ่มที่ป่วยเป็นมือเท้าปากมากที่สุดคือเด็กแรกเกิดถึง 4 ปี ส่วนพื้นที่ที่มีเด็กป่วยสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดในภาคกลางตอนบน และภาคใต้ตอนบน

 


 

น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน พบรายงานโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กหลายแห่ง และมีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคมือ เท้า ปาก เสียชีวิต 2 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ทั้งยังคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงเป็นช่วงเปิดภาคเรียน และปกติก็มักพบการระบาดในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 

ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกัน อาจใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกัน ดังนั้นควรมีมาตรการการดูแลและป้องกันโรค เช่น การคัดกรองเด็กทุกวัน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร และแนะนำให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ

นอกจากนี้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ควรหมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก อาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้าก็ได้ เพราะเด็กบางคนอาจมีแต่ไข้ ควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือชุมชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ที่มา : กรมควบคุมโรค 

บทความแนะนำ

ไปกัน! พิพิธภัณฑ์อวกาศ แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย
คู่มือเลี้ยงลูก…กับการเปลี่ยนแปลงของโลก
คนท้องกินทุเรียนได้ไหม
ผิวไหม้แดด ภัยใกล้ตัวลูกน้อยที่ควรระวัง

Facebook Comment