ออมสินแจกเงินประเดิมบัญชีเด็กแรกเกิดรอยต่อ 2 แผ่นดิน 1,099 บาท ถึง 31ต.ค. 60

เงินสมทบเด็กแรกเกิด,  เปิดบัญชีเงินฝากลูกแรกเกิด, เงินสมทบบุตร, ออมสินแจกเงินฟรี, ออมสินแจกเงินเด็กแรกเกิด, บัญชีเงินฝากเด็กแรกเกิด, บัญชีงเินฝากลูกแรกเกิด, ธนาคารออมสิน, เด็กแรกเกิด, เด็กทารก, ลูกแรกเกิด, รัฐบาลแจกเงินฟรี, รัฐบาลแจกเงินเด็กแรกเกิด

ข่าวดีค่ะคุณแม่ ธนาคารออมสินมอบเงินประเดิมบัญชีเป็นเงินฝากให้เด็กๆ ที่เกิดช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดินให้น้องๆ ทุกคนเลยนะ เราไปดูกันค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรบ้าง อ้างอิงจากสำนักข่าวเดลินิวส์ค่ะ

ธนาคารออมสินร่วมจัดโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต แจกเงินประเดิมเปิดบัญชี ให้เด็กทุกคนที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน คนละ 1,099 บาท จนถึง 31 ต.ค. 2560

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินโครงการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการสนับสนุนเงินทุนประเดิมด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน คือ ในวันที่ 13 ต.ค.59 ตั้งแต่เวลา 6.52 น. จนถึงวันที่ 14 ต.ค.59 เวลา 1.53 น. คนละ 1,099 บาท โดยสามารถติดต่อขอรับทุนประเดิมนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.60 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้นำหลักฐานประกอบการรับทุนประเดิมดังนี้
  • ตัวจริงและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
  • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
ภายหลังการเปิดบัญชีเงินทุนประเดิมเรียบร้อยแล้ว ธนาคารฯ จะจัดส่งหนังสือ “ใต้ฟ้าใบบุญ” อันทรงคุณค่า พร้อมเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวเพื่อสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ให้กับผู้ขอรับทุนประเดิมต่อไป


 

Facebook Comment