7 สิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีที่พ่อแม่ควรรู้

1.ค่าลดหย่อนส่วนตัว


ใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมา 60,000 บาทต่อปี สำหรับผู้ยื่นภาษีทุกคน

2.ค่าลดหย่อนคู่สมรส

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนคู่สมรส เพิ่มขึ้นจาก 30,000 เป็น 60,000 บาทแต่ยังคงให้ลดหย่อนคู่สมรสได้เพียงคนเดียวเหมือนเดิม

3.ค่าลดหย่อนบุตร

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นจาก 15,000 เป็น 30,000 แถมรอบนี้ยังสามารถลดหย่อนบุตรได้มากกว่า 3 คนอีกด้วย แต่ถ้าเป็นการ
ลดหย่อนบุตรที่เป็นบุตรบุญธรรมด้วยจะใช้สิทธิลดหย่อนรวมได้ไม่เกิน 3 คน

4. .ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่

เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่จำนวน 15,000 บาท ตรงนี้เน้นว่า ต้องเป็น เบี้ยประกันสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เท่านั้น ซึ่งสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หากเรามีการซื้อประกันสุขภาพให้ท่าน สามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนได้สูงสุดถึง 15,000 บาท และค่าเบี้ยประกันสุขภาพนี้สามารถหารแบ่งกันสำหรับลูกหลายๆคนได้ด้วย

5. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง
เบี้ยประกันสุขภาพตนเองที่จ่ายไปตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ได้สูงสุดปีละไม่เกิน 15,000บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปและเงินฝากแบบมีประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000บาทด้วย

6.ค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่สมรส
 ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่สมรสคนละ 30,000 บาท ถ้าหากเราหรือคู่สมรสมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท เราก็จะมีสิทธิหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูได้คนละ 30,000 บาท นั่นหมายความว่าถ้าเราเลี้ยงดูถึง 4 คนก็จะได้รับสิทธิสูงสุดถึง 120,000 บาท

7.ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวภายในประเทศสูงสุด 15,000  บาท

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ในฐานะผู้มีเงินได้ ควรเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบไว้ เพื่อให้สรรพากรตรวจสอบเมื่อยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 ยื่นแบบในช่วงปี 2562 

คุณพ่อคุณแม่รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมรีบไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของตนกันนะคะ
 

Facebook Comment