ค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตร ลดหย่อนภาษีได้ถึง 60,000 บาท เริ่มแล้วปี 2561 นี้เป็นต้นไป


ค่าฝากครรภ์, ค่าคลอดลูก, ค่าคลอดบุตร, ค่าผ่าคลอด, ค่าคลอดลดหย่อนภาษี, ค่าฝากครรภ์ลดหย่อนภาษี, มีลูกลดหย่อนภาษีได้, ภาษีสำหรับคนมีลูก, การลดหย่อนภาษี, คนที่ลูกลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง, คนมีครอบครัวลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

ข่าวดีสุดๆ สำหรับคนทำงานที่มีลูก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่ผู้ทำงานและมีรายได้ ให้สามารถนำค่าฝากครรภ์ และ ค่าคลอดบุตร ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 60,000 บาทต่อปี โดยเราขอสรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ง่ายขึ้ยค่ะ 
 
  1. กำหนดให้ผู้ที่มีเงินได้หรือคู่สมรส สามารถนำค่าใช้จ่ายฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้ง
     
  2. สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับค่าใช้จ่ายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
     
  3. หากเป็นกรณีค่าคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน จะได้รับสิทธิลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีที่ใช้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท (กรณีตั้งครรภ์ปีนี้ แต่คลอดปีหน้า)
     
  4. ใช้สิทธิได้ของทั้งภรรยา และของสามี กรณีทำงานด้วยกันทั้งคู่


ทั้งนี้เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ เอกสาร หรือขึ้นตอนต่างๆ ต้องรอประกาสเพิ่มเติมในอีกไม่นานี้

อ้างอิงกฎหมายที่ลิงค์นี่จ้า http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/044/1.PDF

 

บทความแนะนำ

แป้งผสมทัลคัม อันตรายใกล้ตัวลูกน้อยที่คุณแม่มือใหม่คาดไม่ถึง
สงสัยลูกจะเป็นผื่นผ้าอ้อม ดูแลผิวผื่นผ้าอ้อมอย่างไรดี
เผด็จศึก...ความเครียดของคุณแม่ท้อง
ลูกภูมิแพ้ ถ้าแม่ผ่าคลอด!

Facebook Comment