ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ในพื้นที่พิเศษเลยท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ในพื้นที่พิเศษเลย
ใครว่าจังหวัดเลย มีดีแค่หน้าหนาว แต่จริงๆ แล้วสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี กับเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรนิเวศ เพราะนอกจากจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้ว ยังได้เรียนรู้ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของการทำเกษตรกรรม ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่นั้นพัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวที่จะสร้างโอกาสและรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่พิเศษเลย เป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาด เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ที่มีความหลากหลายให้ได้เที่ยวกันตลอดทั้งปีด้วย
 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ คืออะไร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในพื้นที่เกษตรกรรม ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงาม และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอันหลากหลาย จนเกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยตรง ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสริมรายได้ต่อชุมชนและเกษตรกร ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ


เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ
อพท. โดยพื้นที่พิเศษเลย (อพท. 5) ได้ผลักดันแนวทางที่จะทำให้จังหวัดเลยเป็นที่รู้จักในมุมมองที่แตกต่างออกไป จากเดิมที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวปลายปีเท่านั้น โดยการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ หรือ “Loei Green Zone” ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับความเรียบง่ายตามวิถีชาวบ้าน และได้คลุกคลีกับวิถีของเกษตรกรที่แท้จริง โดยได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย
 
  • แหล่งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร
  • แหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนเกษตร
  • แหล่งท่องเที่ยวประเภทไม้ดอกไม้ประดับ
  • แหล่งท่องเที่ยวประเภทที่พักและสวนเกษตร
 
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในพื้นที่พิเศษเลย ได้ตาม link ข้างล่างนี้ :
       
                            
คลิก เพื่อดาวน์โหลดแผนที่    
   
          

คลิก เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ  
     
 
 
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.facebook.com/สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย-490962700915322
 

 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.


Line@ : @dastatravel
เพิ่มเพื่อน


@LineDastaTravel

 
 

Facebook Comment