วันเที่ยว ตรุษจีนปีนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี

ตามธรรมเนียมของปีใหม่จีน หรือตรุษจีน นอกจากจะพิธีการไหว้เทพเจ้าต่างๆ แล้ว ในวันถัดมายังถือว่าเป็น “วันเที่ยว” ของคนที่มีเชื้อสายจีนด้วย

วันเที่ยว หรือ วันถือ คือวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของปี วันนี้ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันคือ "ป้ายเจีย" เป็นการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอย่าง (คลิกอ่านข้อห้ามวันตรุษจีน) และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้าน (อ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki/)

Momypedia เลยรวบรวมสถานที่ที่เหมาะกับการเที่ยวพักผ่อนครอบครัวในวันตรุษจีนนี้มาฝากกันค่ะวันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้ง อยู่ในย่านชุมชนเก่าแก่ของคนจีนมาตั้งแต่อยุธยา สมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดินบริเวณบ้านและซื้อที่ดินรอบข้างเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ในปี พ.ศ.2368 แล้วถวายให้เป็นพระอารามหลวง รัชกาลที่ 3 จึงได้พระราชทานนาม พร้อมกับทรงร่วมสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานขนาดใหญ่ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำตามคติเดียวกับที่ วัดพนัญเชิงที่กรุงเก่า ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก >> ดูแผนที่และข้อมูลเพิ่มเติม


วันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

เดิม วัดแห่งนี้เดิมเป็นเพียงโรงเจขนาดเล็ก ต่อมาเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ ร่วมกับพุทธบริษัทไทย-จีน พัฒนาให้เป็นวัดที่สมบูรณ์สวยงามบนเนื้อที่รวม 12 ไร่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างถึง 12 ปี จึงแล้วเสร็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ประกอบพิธีสมโภชเปิดวัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 วัดนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง โดยจำลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง มีความสง่างามและมีรายละเอียดการตกแต่งที่ประณีต >> ดูแผนที่และข้อมูลเพิ่มเติม


วันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
วัด มังกรกมลาวาส เดิมชื่อว่า วัดเล่งเน่ยยี่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2414 เป็นวัดลัทธิมหายาน สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นวัดจีนแห่งแรกของกรุงเทพฯ วิหารด้านหน้าประดิษฐานท้าวจตุโลกบาลข้างละ 2 องค์ แต่งกายแบบนักรบจีน ด้านข้างเป็นเทพเจ้าอื่นๆ เช่น เทพผู้คุ้มครองดวงชะตาชีวิต เทพแห่งยา เทพแห่งโชคลาภ >> ดูแผนที่และข้อมูลเพิ่มเติม


วันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,

Mini Murrah Farm (จ.ฉะเชิงเทรา)
ที่อยู่ : 97/4 ม.3 อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
Mini Murrah Farm เป็นฟาร์มควายนมเชิงท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ที่มา: https://www.facebook.com/MiniMurrahFarmวันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,


วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่) (จ.ฉะเชิงเทรา)

ที่อยู่ : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่) วัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รูปปั้นขนาดใหญ่ของจตุโลกบาล และเทวรูปจีนอ้วยโห้ ซึ่งแต่งกายชุดนักรบ นอกจากนี้มีวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหารว่องอ้วนตี่ วิหารตี่ซังอ๋อง และสระนทีสวรรค์ เป็นต้น -

วันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
ตลาดน้ำอโยธยา (จ.อยุธยา)

ที่ตั้ง : ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา

ตลาดน้ำอโยธยา มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา ทั้งด้านการแต่งกาย สถาปัตยกรรมที่งดงาม และคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น และแสดงพื้นบ้าน ของกินของใช้ในยุคเก่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่เรียบง่าย นับเป็นจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามตามแบบฉบับของคนไทย นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมตลาดเพื่อชิมอาหารรสชาติอร่อย เลือกซื้อของกินของใช้กลับไปเป็นของฝากจากร้านค้าที่ตั้งเรียงรายอยู่ในเรือนไทยอันงดงามรอบตลาดน้ำ หรือจะเพลิดเพลินไปกับการนั่งเรือชมตลาดน้ำก็เก๋ไปอีกแบบวันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
เมืองจำลอง(มินิสยาม) (จ.ชลบุรี)

ที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 143 อำเภอบางละมุง ชลบุรี

เมืองจำลอง (Mini Siam) เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันเป็นสถานที่จำลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่สำคัญของทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยอัตราส่วนย่อ 1 ต่อ 25 โดยแบ่งเป็นเมืองจำลองสยาม และเมืองจำลองยุโรป ภายในพื้นที่ขนาด 29 ไร่ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดมหาธาตุสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิมาย วัดอรุณราชวราราม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ ดิโอเปร่าเฮาส์ หอไอเฟล หอเอนปิซ่า และเทพีเสรีภาพ เป็นต้น มาเที่ยวที่นี่เพียงแห่งเดียว จึงเหมือนกับได้เดินทางทั่วไทยและทั่วโลกภายในวันเดียว ในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟประดับอย่างสวยงาม

เปิดทุกวัน เวลาทำการ 07.00 น. – 22.00 น.


วันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
Pattaya Sheep Farm พัทยา (จ.ชลบุรี)
ที่อยู่ : ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี

ฟาร์มแกะเปิดใหม่ในพัทยา กว้างขวาง มีสัตว์น่ารักๆ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่หลายชนิด และยังมีที่ให้ถ่ายรูปกันอย่างมากมาย หลากหลายมุม


วันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
Santorini Park Cha Am (จ.เพชรบุรี)
ที่อยู่ : 555 หมู่3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี
ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 60 ไร่ ตกแต่งด้วยประติมากรรมงานปั้น งานหล่อในสไตล์ป๊อปอาร์ท และโมเดิร์นอาร์ท น้ำพุเต้นระบำขนาดใหญ่ และน้ำตกขั้นบันได ซึ่งไม่เพียงเพิ่มบรรยากาศชุ่มฉ่ำให้วันพักผ่อน แต่ยังสร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ โดยออกแบบมาเพื่อให้ถ่ายรูปสวยได้ทุกมุมวันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,

Asiatique The Riverfront (กรุงเทพฯ)

ที่อยู่ : 2194 ซอยเจริญกรุง 72 - เจริญกรุง 74 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 ภายในมีโซนร้านค้า ร้านอาหารหลายระดับราคาให้เลือกสรร รวมทั้งวิวใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สวยงาม รับลมเย็นสบายๆ เหมาะกับการมานั่งมาเดินเล่นเป็นที่สุดวันตรุษจีน,วันเที่ยว,ตรุษจีน,ชิวอิก,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,ครอบครัว,
The Promenade (กรุงเทพฯ)
ที่อยู่ : 587,589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
ศูนย์รวมร้านค้าอันหลากหลายด้วยโถงกว้างเชื่อมต่อระหว่างอาคาร แบบผสมผสานเพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลินเต็มอารมณ์ในทุกช่วงเวลาFacebook Comment