มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้


มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้นช่วงที่ 1 “สุวรรณภูมิ”
นำเสนอเรื่องราวของดินแดนสุวรรณภูมิและประเทศไทยในปัจจุบัน ย้อนกลับไปราว 3,000 ปีก่อนการรับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูเข้ามา จนกระทั่งกลายเป็นศาสนาหลักจนถึงปัจจุบัน

มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,ชั้นที่ 1 ตึกเก่าเล่าเรื่อง (Building Exhibition)

ผู้ชมสามารถเรียนรู้ทุกอย่างในมิวเซียมสยาม นับตั้งแต่ความเป็นมาและพัฒนาการของพื้นที่ในบริเวณนี้ แม้กระทั่งตัวอาคารนิทรรศการ เนื่องจากตอนบูรณะ “อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 เพื่อเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นั้น ได้มีการค้นพบความเก่งกาจของสถาปนิกและช่างในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การค้นพบรากฐานของวังในสมัยรัชการที่ 3 และรัชกาลที่ 5 ทีมงานผู้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์จึงอยากชักชวนให้ผู้ชมมาสวมวิญญาณเป็น “นักโบราณคดีสมัครเล่น” และค้นหาอดีตของพื้นที่แห่งนี้


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,เบิกโรง (Immersive Theater)
เป็นการเบิกตัวละครทั้งเจ็ดที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันเป็นต้นกำเนิด จากสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศ ถึงประเทศไทย เพื่อค้นหาคำตอบว่า
เราคือใคร และอะไรคือไทย


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


ไทยแท้ (Typically Thai)
เป็นห้องที่ทำให้เกิดความอยากรู้ว่าไทยแท้คืออะไร และเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าไทยแท้


ช่วงที่ 2 “สยามประเทศไทย”
นำเสนอเรื่องราวการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นอาณาจักรใหญ่ที่ครอบคลุมดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเกือบทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในการกำเนิดขึ้นของ “สยามประเทศไทย”


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


ชั้นที่ 3 เปิดตำนานสุวรรณภูมิ (Introduction to Suvarnabhumi)
เป็นห้องที่แสดงถึงวิวัฒนาการสังคมก่อนจะมาเป็นบรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า “สุวรรณภูมิ” คือชื่อที่ชาวโลกเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนใช้เรียกดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางทิศตะวันออกของอินเดีย ส่วนหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้มีกรุงเทพฯ ที่ยังนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเล ซึ่งการศึกษาโครงกระดูก หลุมฝังศพ และอารยธรรมที่ฝังอยู่ใต้ดินทำให้รู้จักดินแดนแห่งนี้มากขึ้น


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi)
เป็นห้องที่ทำให้รู้จัก “สุวรรณภูมิ” ดินแดนแห่งความมั่งคั่งผ่านผู้คน การเกษตร การค้า การสร้างเมือง เทคโนโลยีแห่งโลหะ และความเชื่อ (ผี-พราหมณ์-พุทธ) ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสุวรรณภูมิ คือ รากเหง้าของประเทศไทย


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


พุทธิปัญญา (Buddhism)
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจของพุทธศาสนา ซึ่งมี คาถา เย ธมฺมา (อ่านว่า เย-ทำ-มา) แปลว่า สิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด คาถายอดนิยมแห่งสุวรรณภูมิ มูลเหตุแห่งความใจกว้างและสันติ


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


กำเนิดสยามประเทศ (The Founding of Ayutthaya)
นำเสนอด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้เห็นนานาแว่นแคว้นต่างๆ ที่เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นนครรัฐ และสืบสานเรื่องราวของวีรบุรุษผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาจากตำนานท้าวอู่ทอง เรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


สยามประเทศ (Siam)
กรุงศรีอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และด้วยอำนาจทางการเมืองที่กว้างไกล ทำให้สามารถควบคุมการผลิตภายในราชอาณาจักรได้ นอกจากนี้กรุงศรีอยุธยายังเป็นอาณาจักรที่อยู่ใกล้ทะเล จึงพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลของภูมิภาค และสืบเนื่องจากการติดต่อค้าขายนี่เอง ที่ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างผู้คนและวัฒนธรรม เกิดเป็นความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่หลากหลายขึ้นในแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การทหาร ภาษา และสถาปัตยกรรม


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


สยามยุทธ์ (The War Room)
สงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีมูลเหตุใหญ่ๆ คือ ความต้องการแสดงพระองค์ของกษัตริย์ ในฐานะ “พระจักรพรรดิ” เหนือพระเจ้าแผ่นดิน และเพื่อกวาดต้อน “คน” อันเป็นแรงงานและกำลังรบ รวมถึงการครอบครองสินค้าสำคัญของรัฐอื่น สงครามจึงไม่ใช่เรื่องของรัฐต่อรัฐ หากเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์รัฐหนึ่งกับพระมหากษัตริย์อีกรัฐหนึ่ง และนอกจากการสู้รบแล้ว ยังมีการแสดงถึงภูมิปัญญา การวางกลยุทธ์ กลุ่มชาติพันธุ์ และศิลปกรรมอีกด้วย


ช่วงที่ 3 “ประเทศไทย”
นำเสนอพัฒนาการของดินแดน ผู้คน และสังคมจากแบบจารีตมาสู่สังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


ชั้นที่ 2 แผนที่ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ (The Map Room)
ผืนดินตามธรรมชาติ คงไม่มีเส้นแบ่งใดๆ มาขวางกั้นผู้คน แต่เส้นพรมแดนก็ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ล่าอาณานิคมเพื่อแบ่ง “เขา” สร้าง “เรา” และรวมไปถึงการสร้าง “ชาติ” ให้มีตัวตนขึ้นมาจริงๆ มูลเหตุที่ทำให้เกิดการตัดแบ่งชุมชนเชื้อชาติญาติพี่น้องออกจากกัน


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา (Bangkok : New Ayutthaya)
เรื่องราวเมื่อครั้งสิ้นกรุงศรีอยุธยา ชาวกรุงศรีฯ ก็สร้างเมืองของพวกเขาขึ้นมาใหม่ บนผืนดิน “บางกอก” ซึ่งพวกเขาได้จำลองแนวคิดและสืบสานวัฒนธรรมมาจากเมืองเก่ามากมาย อีกทั้งเมื่อเริ่มสร้างกรุงใหม่ จึงได้เกณฑ์ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาช่วยกัน จนเมื่อสร้างเสร็จจึงลงหลักปักฐาน กลายเป็นชาวกรุงเทพ ในที่สุด


มิวเซียมสยาม,พิพิธภัณฑ์,การเรียนรู้,เดินเล่น,เที่ยว,เที่ยวชม,นิทรรศการ,เด็ก,เยาวชน,กิจกรรม,ประวัติศาสตร์,การศึกษา,เรียนรู้,สร้างสรรค์,สนุกสนาน,เทคโนโลยี,สุวรรณภูมิ,อดีต,ปัจจุบัน,สมัย,รัชกาล,โบราณคดี,ค้นหา,ค้นพบ,ความรู้,ความคิด,เรื่องราว,การสถาปนา,สยาม,เกษตร,พุทธศาสนา,รากเหง้า,สืบสาน,วีรบุรุษ,วัฒนธรรม,ราชอาณาจักร,แผ่นดิน,การเมือง,ทหาร,สถาปัตยกรรม,สงคราม,ธรรมชาติ,อุดมสมบูรณ์,ภูมิปัญญา,ศิลปกรรม,ชาติพันธุ์,สังคม,ประชาชน,คนไทย,แผนที่,พรมแดน,บางกอก,ท้องถื่น,วิถีชีวิต,อุปกรณ์,เปลี่ยนแปลง,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย,ห้องจัดแสดง,เมืองไทย,มรดกโลก,อนาคต,นักเรียน,นักศึกษา,


ชีวิตนอกกรุงเทพฯ (Village Life)
สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และความฉลาดหลักแหลม ไม่ว่าจะเป็นของเล่น อุปกรณ์การดักสัตว์ เครื่องมือทำกิน ความเชื่อ และพิธีกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์ และ วิถีเกษตรที่ผูกพันธ์กับชาวสยามมาจนถึงทุกวันนี้


Facebook Comment

© 2016 Rakluke Group - ALL RIGHTS RESERVED. Privacy Policy | Term of Service