ปี 2050 เพศสัมพันธ์จะเป็นแค่เรื่องสนุก ไม่ใช่เพื่อผลิตทายาท
ปี 2050 ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ไว้ว่าปีดังกล่าว เพศสัมพันธ์จะเป็นเพียงแค่เรื่องสนุกของคู่รักเท่านั้น จะไม่ใช่เพื่อการผลิตทายาทอีกต่อไป ส่วนเด็กเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะมาจากการผสมเทียมทำเด็กหลอดแก้ว

ตามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านคุมกำเนิดได้กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่ปี 2050 เป็นต้นไป เพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีไว้เพื่อผลิตทายาทอีกต่อไป แต่จะมีขึ้นเพื่อเป็นเรื่องของความสนุกสนานเท่านั้น ส่วนเด็กทารกอีกจำนวนมากที่จะเกิดในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเด็กที่เกิดจากการผสมเทียมทำเด็กหลอดแก้วแทบทุกคน

โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้มาจากศาสตราจารย์ Carl Djerassi นักเคมีและนักเขียน ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ผู้คิดค้นยาคุมกำเนิด ศาสตราจารย์ได้กล่าวกับ Sunday Telegraph ว่า ต่อไปในอนาคตยาคุมกำเนิดจะเป็นวิธีที่ล้าสมัยสำหรับคู่รักแห่งโลกอนาคต แต่พวกเขาเลือกที่จะคัดเก็บไข่ และสเปิร์มตั้งแต่อายุยังน้อย ก่อนเลือกทำหมัน อีกทั้งยังเชื่ออีกว่า ในอนาคตการทำแท้งที่เกิดจากความไม่พร้อมและเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ต้องการนั้นก็จะหมดไปด้วย

อีกทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตจะทำให้ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้แม้เข้าสู่อายุเยอะแล้วก็ตาม ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีและปลอดภัยกว่า และศาสตราจารย์ยังทำนายไว้อีกว่าอนาคตนั้นจะเป็นยุคของกลุ่มคนที่เรียกว่า "Manana generetion" ที่หมายถึงคู่รักที่สามารถเติมความสุขให้กันได้ตลอด โดยไม่ต้องกังวลว่าจะตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควร ซึ่งเหตุผลที่แท้จริงแล้วเด็กที่เกิดในยุคดังกล่าวจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดี เพราะเกิดจากไข่และสเปิร์มที่แข็งแรงที่ถูกคัดเลือกและแช่แข็งเก็บไว้อย่างดี เพราะเด็กเหล่านี้จะได้รับการคัดกรองเลือกเอาแต่ยีนส์ที่ดีของพ่อและแม่มา ทำให้ไม่มีปัญหาทางด้านพันธุกรรมเกิดขึ้นกับเด็กในอนาคตที่มา : by Yawittha K. (VoiceTV) via metro.co.ukFacebook Comment