ประโยชน์ของการเคี้ยวอาหารให้ช้าลง


สอมองคุณทำานหนักในทุกๆวันใช่ไหมเรามีเรื่องดีๆมานำเสนอผลต่อดีสมองและร่างกายประโยชน์จากการเคี้ยวอาหารให้ช้าลง


ผลต่อดีสมองและร่างกายประโยชน์จากการเคี้ยวอาหารให้ช้าลง

เชื่อได้ว่าคงจะมีน้อยคนนักที่นั่งนับ การเคี้ยวอาหารแต่ละคำที่กินในแต่ละมื้อ แต่การเคี้ยวอาหารให้มากครั้งก่อนกลืน มีผลการศึกษาทางการแพทย์ยืนยันแล้ว
ว่าเป็นการช่วยให้ระบบย่อยทำงานน้อยลงซึ่งช่วยให้สุขภาพดีและมีอายุยืนยาว


นอกจากนี้การเคี้ยวให้ช้าลงยังมีผลต่อการทำงานของสมองในหลายๆ ด้าน อีกด้วย เนื่องจากการเคี้ยวอาหารจะช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายและต่อมใต้หู ให้หลั่ง
ฮอร์โมนออกมา ขณะเดียวกันก็ยังช่วยกระตุ้นพลังแห่งการขบคิดและสมาธิ ซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่เคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้หรือเคี้ยวเร็วไป สมองก็จะอ่อนแอด้วย


สำหรับประโยชน์จากการเคี้ยวอาหารให้ช้าลง จะมีผลต่อดีสมองและร่างกายดังนี้ค่ะ


-การเคี้ยวอาหาร30 ครั้ง ในแต่ละมื้อเป็นอย่างน้อยจะช่วยให้เหงือกแข็งแรงและช่วยรักษาอาการอารมณ์หงุดหงิด เครียด และโมโหง่าย


-
การเคี้ยวอาหาร 50 ครั้ง จะช่วยลดความวิตกกังวลของอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากินอาหาร นอกจากนี้ยังช่วยลดความอ้วนได้ เนื่องจากไม่มีส่วน

ผสมของน้ำที่มากเกินความจำเป็นดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย


- การเคี้ยวอาหาร 60 ครั้ง เหมาะสำหรับการเคี้ยวอาหารที่มีกากไยมากเกินไป ช่วยลดอาการท้องผูก การทำงานของสมอง ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ


-
การเคี้ยวอาหาร 80 ครั้ง ช่วยให้ประสาทสัมผัสไวขึ้น มีความจำดีขึ้น สามารถจดจำและจำแนกรสชาติของอาหารทั้งจากธรรมชาติและสารปรุงอาหารที่มี
พิษ ต่อร่างกายได้อย่างรวดเร็ว


- การเคี้ยวอาหาร 100 ครั้ง ทำให้คุณจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สงบ เยือกเย็น กินน้อยลง แต่ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้มาก อีกทั้งช่วยลด

การอยากอาหารประเภทเนื้อ


- การเคี้ยวอาหาร 150 ครั้ง ระบบการทำงานของกระเพาะและลำไส้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติ


- การเคี้ยวอาหาร 200 ครั้ง ต่ออาหาร 1 คำได้ทุกมื้อ จะหายจากโรคกระเพาะเรื้อรัง และโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ช่วยให้
คาดการณ์และวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ได้แม่นยำมากขึ้น

อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ อย่างการเคี้ยวอาหาร เพราะนอกจากสมองดีแล้วสุขภาพยังดีด้วยค่ะ
Facebook Comment