10 ไฮไลท์เลือกที่เรียนเสริมทักษะ

โอกาสในการเรียนรู้สำหรับเด็กนั้นไม่มีขีดจำกัด ทักษะหลายอย่างจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ลูกยังเล็ก การเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือแม้กระทั่งการเรียนเสริมทักษะด้านภาษา การทำกิจกรรม ล้วนเป็นผลดีต่อเจ้าตัวเล็กทั้งสิ้น แต่จะให้ลูกเรียนที่ไหน? ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่คนเป็นพ่อแม่ต้องคิดหนัก วันนี้เราจึงนำ 10 ไฮไลท์ที่โรงเรียนเสริมทักษะควรมีมาฝาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจง่ายขึ้น 10 ไฮไลท์ที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1. หลักสูตรนั้นสำคัญ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องมีในหลักสูตร  เพราะการเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ตอบสนองความกระตือรือร้น ความใฝ่รู้ในการเรียน ก่อให้เกิดกระบวนการคิด และกล้าแสดงออก และจะดีมากขึ้นเมื่อมีคอร์สที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมด้วย

2. “พูดคุย” เพื่อ “ฝึกคิด” คุณครูดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เสนอความคิดเห็นมากกว่าสอนแบบท่องจำ

3. เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นหลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการ และการแก้ปัญหา แบ่งการสอนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ

4. บรรยากาศดี เด็กสนุก ไม่กดดัน บรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนเน้นความสนุกสนาน ไม่มีความกดดัน และดึงดูดให้เด็กอยากมาเรียน

5. สะอาดปลอดภัยมาคู่กัน ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ทุกครั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเรียน เช่น มีการหยอดเจลล้างมือให้เด็ก ๆ ทั้งก่อนเข้าเรียนและเลิกเรียน

6. ห้องเรียนน่าอยู่  เหมาะทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม นอกจากนั้นห้องเรียนควรมีสีสันสดใส มีกระจกใสให้คุณพ่อคุณแม่เห็นการเรียนของลูก และโต๊ะควรมีความโค้งมนไม่เป็นเหลี่ยม เพราะอาจเกิดอันตรายกับเจ้าตัวเล็กได้

7. ยารักษาต้องมี เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้จะป้องกันอย่างดีแล้ว

8. ของเล่นหลากหลาย ตัวช่วยที่ทำให้เจ้าตัวเล็กได้ฝึกสมองทุกด้าน และกล้ามทุกมัด

9. มุมต้อนรับ/เป็นกันเอง มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้ข้อมูลข่าวสารเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการคำแนะนำ

10. มุมนิทานและมุม Toy Library มุมน่ารักๆ ที่มีประโยชน์เกินคาด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ รู้จักตัวเองมากขึ้น เพราะในนิทานนอกจากความรู้คาแร็กเตอร์ของตัวละครที่ลูกชอบสามารถเชื่อมโยงตัวตนของเจ้าตัวเล็กได้

 
เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามี Video พาชมบรรยากาศการเรียนการสอนโรงเรียนเสริมทักษะ Quality kids สถาบันที่รวบรวม 10 ไฮไลท์ไว้อย่างลงตัว พร้อมเสียงยืนยันจากผู้ปกครองตัวจริง ดูเลย!! 

  
  

Facebook Comment