แพคเกจวัคซีนเด็ก โรงพยาบาลวิภาวดี

1A วัคซีนเด็กอายุ 1 เดิอน- 1 ปี( Baby 1 )
อายุ
1 เดือน วัคซีนอักเสบบี,ยาลดไข้ HBV2
2 เดือน วัคซีนรวม5โรค ( คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน/ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด
-ฮิบ ) DTaP+IPV+Hib1
4 เดือน วัคซีนรวม5โรค ( คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน/ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด
-ฮิบ ) DTaP+IPV+Hib2
6 เดือน วัคซีนรวม6โรค ( คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน/ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอ
ชนิดฉีด-ฮิบ-ตับอักเสบบี ) DTap+IPV+HBV3+Hib3
9 เดือน วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เข็มที่ 1 MMR1
1 ปี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เข็มที่1 Live JE1
ราคา Package 5,790 บาท1B วัคซีนเด็กอายุ 1 เดือน - 1 ปี ( Baby 2 )
อายุ
1 เดือน วัคซีนตับอักเสบบี,ยาลดไข้ HBV2
2 เดือน วัคซีนรวม5โรค ( คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน/ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิด
ฉีด-ฮิบ+วัคซีนโรต้า ) DTaP+IPV+Hib1+Rota1
4 เดือน วัคซีนรวม5โรค ( คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน/ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด
-ฮิบ+วัคซีนโรต้า) DTap+IPV+Hib2+Rota2
6 เดือน วัคซีนรวม6โรค ( คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน/ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด
-ฮิบ-ตับอักเสบบี+วัคซีนโรต้า ) DTap+IPV+HBV3+Hib3+Rota3
9 เดือน วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เข็มที่ 1 MMR1
1 ปี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เข็มที่ 1 Live JE1
ราคา Package 7,790 บาท

2 วัคซีนเด็กอายุ 1 - 3 ปี
อายุ
1 ปี 3 เดือน วัคซีนอีสุกอีใส เข็มที่ 1Varicella 1
1 ปี 6 เดือน วัคซีนรวม4โรค(คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิด
ฉีด)DTaP+IPV4
1 ปี 9 เดือน วัคซีนตับอักเสบเอ เข็มที่ 1HAV1
2 ปี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เข็มที่ 2 Live JE2
2 ปี 6 เดือน วัคซีนตับอักเสบเอ เข็มที่ 2HAV2
ราคา Package 4,990 บาท
3 วัคซีนเด็กอายุ 4 – 5 ปี
อายุ
4 ปี วัคซีนรวม4โรค (คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด) DTaP+IPV5
4 ปี 6 เดือน วัคซีนอีสุกอีใส เข็มที่ 2 Varicella2
5 ปี วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เข็มที่ 2 MMR2
ราคา Package 2,790 บาท

IPD1
การฉีดวัคซีนนิวโมคอคัสชนิดคอนจูเกต แบบที่ 1
1 เข็ม ราคา 2,050 บาท
3 เข็ม ราคา 5,999 บาท
4 เข็ม ราคา 7,800 บาท
IPD2
การฉีดวัคซีนนิวโมคอคัสชนิดคอนจูเกต แบบที่ 2
1 เข็ม ราคา 2,890 บาท
3 เข็ม ราคา 7,990 บาท
4 เข็ม ราคา 9,990 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวช รพ.วิภาวดี โทร.0-2561-1111 ต่อ 4201,4202

บทความแนะนำ

เงินฝากให้เจ้าตัวน้อย เท่าไหร่ แค่ไหน อย่างไร
Q & A ขอวิธีให้อาหารเสริมลูก 6 เดือน
เลือดล้างหน้าเด็ก คืออะไร ?
คำเตือนจากแม่ถึงแม่! ระวังลูกแพ้แป้งสาลีรุนแรงในอาหารเสริม

Facebook Comment