RLG ขอเชิญชวนร่วมกันทำ "ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ"

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริษัทอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป จำกัด) ขอเชิญชวนร่วมกันทำ "ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ" ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเรียนทำดอกไม้จันทน์ น้อมถวายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

Facebook Comment