รักลูก EF Play Day@School โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

รักลูก EF Play Day@School เล่นสร้างทักษะสมอง
พบกับ...การเสวนา และฐานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ EF ผ่านการเล่นในรูปแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กที่คิดเป็น ทำเป็น สร้างสรรค์เป็น และประสบความสำเร็จในอนาคต วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ตวงรัตน์โกเมศ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

• เสวนา “EF Play&Activity : เล่น(แบบไหน) สร้าง EF”
   โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และผู้นำรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center

• Music&Movement “Bubble&Music” : ช่วยฝึกให้ลูกเคารพและปฏิบัติตามกฏกติกาที่กำหนด
• Tales “DIY Hand Puppet” : ส่งเสริมจินตนาการให้ลูก และได้ลงมือทำ DIY เวิร์กช็อปหุ่นมือด้วยตัวเอง
• Play “Tower Battle” : ช่วยฝึกความยืดหยุ่นทางความคิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
สำรองที่นั่งการเข้าร่วมกิจกรรมคลิ๊กลงทะเบียน https://goo.gl/9jyM1A
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 02-913-7555#3374
 

Facebook Comment