โรงเรียนนานาชาติ BASIS International School Bangkok ทำพิธีมงคลลงเสาเอก


 
แคโรไลน์ แมคกาวีย์ ซีอีโอจากสถาบัน BASIS อินเตอร์เนชั่นแนล โจนาธาน ชวิมเมอร์ กรรมการผู้จัดการ บีไอเอสบี และ เพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ทูดีวัน จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีบวงสรวงและยกเสาเอก โรงเรียนนานาชาติ BASIS International School Bangkok โดยโรงเรียนมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2562 โดยเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโรงเรียนในระบบ BASIS จากสหรัฐอเมริกา ที่ขยายตัวเติบโตคู่กับวงการการศึกษามายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ และบ่มเพาะนักเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น และสร้างผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับต้นๆ ของระบบการศึกษานานาชาติมาสู่ประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ : http://www.bisb.co.th
หรือติดต่อ คุณนภัสชา ศิริพานิชกร 
E - Mail : N.siripanichkorn@BISB.co.th  
Tel : 02-415-0099

คุณรักษิณา สุภัทท์นันทกุล  บริษัท มิดัส อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด   
E - Mail : ruksina@midas-pr.com
Tel : 080-304-8870

Facebook Comment