ปิดเทอมนี้เข้าค่ายที่ Paolo Hospital กันเถอะ

Kids Camp

กิจกรรมเพื่อกระตุ้น และเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้แก่เด็ก ทั้งในส่วนของเด็กที่มีความต้องการกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการสื่อสาร ด้านการใช้เหตุและผล รวมถึงด้านการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก
 
กิจกรรม Kids Camp นี้จัดเป็นรูปแบบกลุ่มทั้งหมด 10 คนต่อ 1 คลาสระยะเวลา 5 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมนี้ภายใต้การดูแลของนักกิจกรรมบำบัด และกุมารแพทย์พัฒนาการเฉพาะทาง โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
 
เงื่อนไขการเข้ารวมกิจกรรม
-เด็กช่วงอายุระหว่าง 3-7 ปี
-ประเมินก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
 
ติดต่อนัดหมายได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ 10310, 10311
ศูนย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
คลิกลงทะเบียนล่วง
http://paolohospital.com/phahol/activity/kidscamp/

Facebook Comment