ดรีมเวิลด์บริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

 
            ธวัช  แย้มเกษม  ผอ.สายปฏิบัติการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 30,100 บาท พร้อมด้วยข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม และสิ่งของอุปโภค บริโภค อีกมากมาย  ที่ลูกค้าผู้ใจบุญรวมถึงผู้บริหารและพนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ร่วมกันบริจาคให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ ท่านเจ้าอาวาสฯ วัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ฯ ในความอุปการะของวัดฯ  ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน
 

Facebook Comment