ดาวน์โหลดฟรี!! ​ปฏิทิน "เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี"

ดาวน์โหลดฟรี!! ปฏิทิน "เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี"

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนำภาพจากธนบัตรแบบใหม่ (แบบที่ 17)

ซึ่งถูกออกแบบภายใต้แนวคิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข นำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์และสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองตลอด 236 ปีที่ผ่านมา  โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดปฏิทินชุด “เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี” ได้ที่นี่

คลิกดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------

บทความแนะนำ

เลือกพี่เลี้ยงอย่างไรเจ้าตัวเล็กปลอดภัย
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน สารอาหารเสริมการทำงานของสมองลูกน้อย
10 สมุนไพรป้องกันเบบี๋จากไข้เลือดออก
Ear pit อักเสบ ภัยเงียบของเด็กมีรูเล็กๆ ข้างหู

Facebook Comment